CO2 gegevens - Homij icon-arrow-right

CO2 gegevens

Homij Technische Installaties is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De CO2-emissie van Homij is in 2011 uitgekomen op een totaal van 2.413 ton CO2. (Scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder). In 2010 was de uitstoot gelijk aan 2.170 ton CO2.

Het grootste aandeel van de CO2-emissie is gerelateerd aan vervoer. In 2011 is dit gestegen naar 2.006 ton. Voor een belangrijk deel is deze stijging verklaarbaar door stijging van het aantal fte (van 410 naar 470). Verder is het aantal gereden kilometers gerelateerd aan de projecten en daarmee aan de omzet. De totale uitstoot van CO2 in relatie tot fte is licht gedaald (2,3%), in relatie tot omzet is de uitstoot meer dan 15% gedaald.

Contact

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Martijn Haan, 088-1861600 of m.haan@homij.nl.

CO2-emissie CO2 gegevens

CO2-emissie VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling

CO2 -Prestatieladder

Lees meer over VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling en de CO2-Prestatieladder

Lees meer
+