icon-arrow-right

Handleidingen Avaya

Belangrijk aandachtspunt 

In de handleidingen Avaya kunnen functionaliteiten beschrevenstaan, die een specifieke programmering of een speciale licentie vereisen, omdeze functionaliteit daadwerkelijk mogelijk te maken. Er kunnen aan dehandleidingen geen rechten ontleend worden. Raadpleeg uw contactpersoon bijvragen over de functionaliteit van uw telefooncentrale. 

Download verkorte handleiding Avaya (quick reference quide)


Download uitgebreide handleiding Avaya


+