Steun campagne Samen Stoppen Wij Corona - Homij icon-arrow-right
HomeNieuws Steun campagne Samen Stoppen Wij Corona

Steun campagne Samen Stoppen Wij Corona

Actueel

Alle organisaties in Nederland zijn op dit moment verplicht maatregelen te implementeren tegen verdere verspreiding van het Coronavirus in de werkomgeving. De campagne "Samen Stoppen Wij Corona" steunt deze maatregelen én voegt daar specifiek advies aan toe voor de gebouwde omgeving. Voor HOMIJ reden om deze campagne te steunen.

Naast de maatregelen die HOMIJ intern heeft genomen (zoals te lezen op www.homij.nl/corona) wordt vanuit de campagne aanvullend advies gegeven voor gebouwbeheerders en facilitaire diensten.

 

Advies voor gebouwbeheerders

• Voorkom droogstaande vloerputten en sifons

• Doorluchten van gebouw

• Meer ventileren

• Afzetten warmtewielen (indien aanwezig)*

• Geen recirculatie (indien centraal en decentraal aanwezig)

 

* Houd hierbij rekening met koude omstandigheden (vorst). Dit o.a. inzake het vermogen van de verwarmingsbatterij van de LBK. 

 

Advies voor facilitaire diensten

Frequentie verhogen van het desinfecteren van:

• Bureaus

• Vaste telefoons

• Toetsenborden

• Muizen

• Deurgrepen

• Toiletbril

• Wasbakken in toiletten

• Kranen

• Toilet muren en deuren

 

Bij vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met u vaste contactpersoon binnen HOMIJ. Kijk voor meer informatie over de campagne op www.samenstoppenwijcorona.nl.

+