Verduurzamen vastgoed voegt waarde toe - Homij icon-arrow-right
HomeNieuwsVerduurzamen vastgoed voegt waarde toe

Verduurzamen vastgoed voegt waarde toe

Verduurzaming van vastgoed is nodig en biedt verschillende voordelen. Allereerst is het simpelweg een verplichting; vanuit wet- en regelgeving worden eisen gesteld aan gebouwen. Daar moet aan worden voldaan.

Maar gebouwoptimalisaties leveren meer aantoonbare voordelen. De productiviteit en gezondheid van de gebouwgebruikers wordt bijvoorbeeld significant positief beïnvloed door een goed binnenklimaat, dat heeft indirect grotere financiële consequenties dan op het eerste gezicht zou worden verwacht. Ook blijkt uit onderzoek dat duurzame en comfortabele gebouwen waardevaster, waardevoller en beter te verhuren zijn.

HHM73 - verduurzamen vastgoed voegt waarde toe 02.jpg

Wet- en regelgeving

In Nederland is elke onderneming of instelling verplicht om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit geldt voor de eigenaar, huurder, verhuurder en gebruiker van een gebouw. Er zijn echter veel verschillende regels voor verschillende organisaties. De belangrijkste wet- en regelgeving voor utiliteitsgebouwen lichten we onderstaand toe.

 

Activiteitenbesluit
Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn middel- en grootverbruikers verplicht de Best Beschikbare Technieken (BBT) in te zetten om energie te besparen. Als hulpmiddel heeft de RVO hiervoor een lijst met erkende maatregelen opgesteld. Bedrijven moeten hun genomen maatregelen melden. Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar moeten verplicht worden uitgevoerd.

 

EPBD III
De Europese richtlijn EPBD III bevat de keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningssystemen. Deze verplichtingen gelden vanaf een nominaal vermogen van 70 kW of meer. De EPBD III verplicht organisaties ook om oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan te leggen.

 

EED
De EED is een vierjaarlijkse audit om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en inzicht te geven in de mogelijkheden die een onderneming heeft om energie te besparen. Bedrijven met meer dan 250 werknemers moeten de uitkomsten hiervan rapporteren aan de RVO.

 

Energielabel C 2023
Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw met een oppervlakte van 100 m2 en meer beschikken over een energielabel C of beter. Er zijn enkele uitzonderingen.


Energielabel A 2030
Naar verwachting zal vanaf 1 januari 2030 elk kantoorgebouw met een oppervlakte van 100 m2 en meer moeten beschikken over een energielabel A of beter. 

Gezondheid en productiviteit

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goed binnenklimaat direct kan worden gerelateerd aan het ziekteverzuim en de productiviteit van de medewerkers. Een goede temperatuur en de juiste hoeveelheid verversing van de binnenlucht leidt tot een hogere productiviteit. Dat uit zich in een hoger werktempo, minder fouten en een lager ziekteverzuim. Voor de meeste organisaties vormen personeelskosten het grootste deel van de kosten (tot wel 90%), energie doorgaans het kleinste deel (1%). Investeren in besparing van energie is interessant, maar het tegelijkertijd verhogen van de productiviteit en verlagen van ziekteverzuim is nog veel interessanter.

HHM73 - verduurzamen vastgoed voegt waarde toe 03.jpg

Waardevol vastgoed

Panden met een energielabel zijn niet alleen gezonder. Ze zijn ook waardevaster, waardevoller en beter te verhuren. Uit onderzoek blijkt dat deze gebouwen 9 tot 11% meer waard zijn. Verder toont onderzoek aan dat ze een 12 tot 18% hogere huurprijs opleveren. Genoeg reden om gebouwen om te toveren tot energiezuinige, gezonde en productieve locaties waar gebruikers zich prettig voelen.

Homij ondersteunt in het volledige traject van gebouwoptimalisatie. Hiervoor is het dienstenpakket Homij+ ontwikkeld; van advies tot en met realisatie en beheer. Uiteraard ook met oog voor beschikbare subsidies.

Hoe nu verder?

Energie - labelchecker

In 7 seconden uw energielabel checken + ideeën voor verduurzaming

Start de check

Start met gratis quickscan

Plan de scan via onze adviseur Hans Prijs: h.prijs@homij.nl / 06 13126847

Quickscan plannen
+