Verduurzaming stap voor stap - Homij icon-arrow-right
HomeNieuwsVerduurzaming stap voor stap

Verduurzaming stap voor stap

HOMIJ helpt u om uw bestaande kantoor-gebouw(en) te verduurzamen. In vorige artikelen heeft u al kunnen lezen dat we hier allerlei instrumenten en specialisten voor hebben. Maar hoe werkt het in de praktijk? Wat kunt u precies verwachten? Daarom gaan we op pad met Hans Prijs, adviseur verduurzaming bij HOMIJ.

Hans legt stap voor stap uit wat er komt kijken bij een verduurzamingsproces. Belangrijke uitgangspunten: een beter energielabel, een comfortabele en gezonde werkomgeving en passende bedrijfsuitstraling.


- 1 -
“Een goede voorbereiding is het halve werk. Eerst maak ik een case aan in de Configurator en voer ik de klant- en gebouwgegevens zorgvuldig in. Hierbij maak ik onder andere gebruik van vastgelegde gegevens bij het RVO en het Kadaster. Ook neem ik de ligging van het pand en de omliggende kavels mee voor een volledig beeld.”


- 2 -
“De Configurator ondersteunt mij bij het in kaart brengen van het energieverbruik en de bouwkundige en technische staat van het kantoorgebouw. Deze data worden op basis van de klantgegevens en het adres automatisch ingeladen. Later op locatie controleer ik ze en pas ze zonodig aan. Als de voorbereiding is afgerond ga ik naar het gebouw om de bouwkundige en installatietechnische staat te controleren.”


- 3 -
“Eerst meld ik me bij de receptie. In een gesprekje wil ik alvast weten hoe het gebouw wordt ervaren. Is de temperatuur ‘s zomers aangenaam? Is de verlichting prettig? De ervaringen van gebouwgebruikers, maar ook hun behoeften en verwachtingen, spelen een belangrijke rol in ons uiteindelijke advies. Hier spreek ik later uitvoerig over met de locatieverantwoordelijke.” 

 

TR.jpg

- 4 -
“Ik breng de bouwkundige schil, het dak, de vloer, buitenmuren en het glaswerk in kaart. De isolatiewaarden van een gebouw zijn namelijk zeer bepalend voor het energielabel en het daadwerkelijke energieverbruik van een gebouw. Leuk weetje: met het licht van de camera op je telefoon kan je bepalen welk type glas aanwezig is.”


- 5 -

“Op mijn tablet leg ik vervolgens vast of en welke CV-ketels aanwezig zijn, hoe de ventilatie wordt uitgevoerd en welke voorzieningen voor het warme tapwater zijn opgenomen. Ook kijk ik direct of leidingisolatie kan worden toegepast. Dit bespaart namelijk energie door onnodig warmteverlies tegen te gaan.”

Dak.jpg

- 6 -
“’Indien nodig ga ik even het dak op. Vaak staan daar de luchtbehandelingskasten. Ik noteer of er sprake is van warmteterugwinning, bevochtiging en of er een koelinstallatie aanwezig is.”

Licht.jpg

- 7 -
“Een snelle en makkelijke manier van energie en kostenbesparing is het vervangen van traditionele verlichting door led. Verlichting telt relatief zwaar mee in de beoordeling voor het energielabel. De terugverdientijd van ledverlichting is bovendien kort. Daarom is deze energiebesparende maatregel vaak een ‘quick-win’. Bij het installeren van nieuwe ledverlichting houden we er rekening mee dat het type verlichting in grote mate bepaalt hoe gebruikers het gebouw ervaren. Licht heeft namelijk een grote invloed op het welzijn en de productiviteit van de mensen in het gebouw.”

- 8 -
“Om meer te weten te komen of gebruikers het gebouw als een prettige en gezonde werkomgeving ervaren voer ik uitgebreide gesprekken met locatieverantwoordelijken. Ook voer ik een online enquête onder gebouwgebruikers uit. Samen met een prioriteitenlijst geeft dit een goed beeld van de invloed die het gebouw heeft op gebruiksgemak, gezondheid, comfort en imago. De resultaten worden verwerkt in de Configurator. Op basis daarvan stel ik een adviesrapport op met relevante maatregelen.”

 

- 9 -
“Samen met onze technische specialisten analyseer ik de relevante verduurzamingsmaatregelen voor de klant en de gebouwgebruikers. We kijken naar de toepasbaarheid van deze maatregelen in de specifieke context van het gebouw.”

 

- 10 -
“Het adviesrapport bevat alle informatie op een overzichtelijke manier en wordt digitaal aan de klant verstrekt. De klant heeft hiermee snel en makkelijk inzicht in de huidige situatie van het gebouw, de besparingsmogelijkheden en de financiële consequenties en milieu-impact van de verduurzamingsmaatregelen.”

 

- 11 -
“Telefonisch of in een persoonlijk gesprek licht ik de rapportage toe. Samen met de klant bespreek ik verschillende scenario’s met maatregelen die tot een beter energielabel leiden. Ook hebben we alle bijbehorende werkzaamheden in het gebouw in kaart gebracht. Zo weet de klant precies wat er gaat gebeuren.”

Label.jpg

- 12 -

“Ons team van technische professionals voert de werkzaamheden uit. Veiligheid en overlastbeperking staan hierbij centraal. We zorgen ervoor dat ons werk perfect op het primaire proces van de opdrachtgever is afgestemd.”

 

- 13 -
“Na uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen geven onze eigen EP-U adviseurs het energielabel af. We registreren het energielabel in de database van de Rijksoverheid en overhandigen u als gebouweigenaar met trots uw nieuwe energielabel.

Hoe nu verder?

Energie - labelchecker

In 7 seconden uw energielabel checken + ideeën voor verduurzaming

Start de check

Start met gratis quickscan

Plan de scan via onze adviseur Hans Prijs: h.prijs@homij.nl / 06 13126847

Quickscan plannen
+