Certificering - Homij icon-arrow-right

Certificering

Veilig werken, kwaliteit en duurzaamheid zijn de belangrijkste aandachtspunten bij onze werkzaamheden. Wij willen dat niet alleen zeggen, maar ook aantonen. Daarom beschikken wij over diverse keurmerken en kwaliteitscertificaten. Dat komt tot uiting in onze projecten.

Keurmerken en kwaliteitscertificaten

 • ISO 9001:2015 - Kwaliteit, managementsysteem certificaat.
 • ISO 14001 - Milieumanagementsysteem.
 • CO2-Prestatieladder - T.b.v. reductie CO2-uitstoot.
 • SCIOS - Norm voor onderhoud en inspectie van stookinstallaties.
 • VCA** - Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.
 • F-gassen - Erkenningsregeling voor koeltechniek.
 • STEK - Erkenningsregeling voor koeltechniek.
 • CCV-certificatieschema installeren BMI (-OAI) - Erkenningsregeling voor brandmeldinstallaties.
 • Erkend Bodem+ - (BRL 6000-21 / SIKB 11001)
 • BRL 6000-21 - Ontwerpen, installeren en beheren van bovengrondse bodemenergie-systemen
 • SIKB 11001 - Ontwerpen en beheren van ondergrondse bodemenergie-systemen
 • KOMO Instal - Certificatieregeling (BRL 6000) voor installateurs.
 • SBIB - Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid
 • BRL 9500 - Energieprestatieadvisering

 

+