Carbon footprint - Homij icon-arrow-right

Carbon footprint

Homij streeft naar minimale belasting van het milieu. CO2-reductie is daarom een belangrijk speerpunt in onze bedrijfsvoering. We gebruiken alternatieve brandstoffen, maken optimaal gebruik van duurzame (gerecyclede, cradle-to-cradle) materialen en we adviseren over duurzame installaties, deze passen we ook toe. Afvalstromen worden gescheiden en waar mogelijk gebruiken we milieuvriendelijke stoffen. Er liggen echter nog veel uitdagingen voor ons op het gebied van CO2-reductie!

 

De CO2-uitstoot is opgebouwd uit het verbruik van gas en elektriciteit voor kantoorlocaties en brandstof voor vervoer. Het verbruik van brandstoffen is binnen Homij de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot.

 

De totale uitstoot in 2022 was 2,61 duizend ton (in 2022 was dit 2,59 duizend ton, in 2020 2,17). In 2022 werd het grootste deel veroorzaakt door vervoer. De stijging van de totale CO2-uitstoot is veroorzaakt doordat weer meer op projectlocaties en kantoor is gewerkt. 

 

Onze doelstelling is om de CO2-uitstoot in 2023 met 5% per fte terug te dringen.  

+