Carbon footprint

HOMIJ Technische Installaties is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij de nadruk steeds meer ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en minimalisering van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

co2-uitstoot2016.jpg

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We maken stappen met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

 

De CO2-uitstoot is opgebouwd uit het verbruik van gas en elektriciteit voor kantoorlocaties en brandstof voor vervoer. In 2015 bedroeg de CO2-uitstoot van HOMIJ 2.370 ton, dat betekent een stijging van 6,5% per fte. Dit ondanks een doelstelling van 5% reductie.  

Het verbruik van brandstoffen is binnen HOMIJ de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot. In 2016 bedroeg dit 3,92 ton per fte, ruim hoger dan de 3,63 ton in 2015. Het verbruik van elektriciteit heeft een gunstige ontwikkeling doorgemaakt. De CO2-uitstoot als gevolg van elektraverbruik is ruim gedaald: van 0,27 ton per fte in 2015 naar 0,21 in 2016. De CO2-uitstoot in relatie tot verwarming van gebouwen is in totaal gedaald, maar per fte gestegen: van 0,23 ton per fte in 2015 naar 0,27 in 2016.

 

De CO2-uitstoot gerelateerd aan gebouwen daalde met 8.6%. Het hogere brandstofverbruik is te relateren aan een toename van activiteiten met betrekking tot projecten en onderhoudswerkzaamheden.

 

De doelstelling voor 2017 is het realiseren van een reductie van CO2-uitstoot van 5% per fte.

+