icon-arrow-right

Carbon footprint

 

HOMIJ Technische Installaties streeft naar minimale belasting van het milieu. CO2-reductie is daarom een belangrijk speerpunt in onze bedrijfsvoering. We gebruiken alternatieve brandstoffen, maken optimaal gebruik van duurzame (gerecyclede, cradle-to-cradle) materialen en we adviseren over duurzame concepten en installaties en passen deze ook toe. Afvalstromen worden gescheiden en waar mogelijk gebruiken we milieuvriendelijke stoffen. Er liggen echter nog veel uitdagingen voor ons op het gebied van CO2-reductie!

 

Carbon footprint 2018

De CO2-uitstoot is opgebouwd uit het verbruik van gas en elektriciteit voor kantoorlocaties en brandstof voor vervoer. Het verbruik van brandstoffen is binnen HOMIJ de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot. De totale uitstoot in 2018 was 2,87 duizend ton (in 2017 was dit 2,45 duizend ton). In 2018 werd 2,56 duizend ton door vervoer veroorzaakt (in 2017 was dit 2,19 duizend ton). Deze groei ten opzichte van 2017 werd veroorzaakt door toenemende werkzaamheden. 

 

Onze doelstelling is om de CO2-uitstoot in 2019 met 5% per fte terug te dringen.  

+