Carbon footprint - Homij icon-arrow-right

Carbon footprint

HOMIJ Technische Installaties streeft naar minimale belasting van het milieu. CO2-reductie is daarom een belangrijk speerpunt in onze bedrijfsvoering. We gebruiken alternatieve brandstoffen, maken optimaal gebruik van duurzame (gerecyclede, cradle-to-cradle) materialen en we adviseren over duurzame installaties, deze passen we ook toe. Afvalstromen worden gescheiden en waar mogelijk gebruiken we milieuvriendelijke stoffen. Er liggen echter nog veel uitdagingen voor ons op het gebied van CO2-reductie!

 

De CO2-uitstoot is opgebouwd uit het verbruik van gas en elektriciteit voor kantoorlocaties en brandstof voor vervoer. Het verbruik van brandstoffen is binnen HOMIJ de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot.

 

De totale uitstoot in 2020 was 2,17 duizend ton (in 2019 was dit 2,64 duizend ton). In 2020 werd 1,94 duizend ton door vervoer veroorzaakt (in 2019 was dit 2,37 duizend ton). Deze daling ten opzichte van 2019 werd veroorzaakt door meer thuiswerken en minder vervoersbewegingen vanwege corona. De uitstoot per fte is sterk afgenomen (in 2019 was dit 4,40 per werknemer, in 2020 3,4 per werknemer).

 

Onze doelstelling is om de CO2-uitstoot in 2021 met 5% per fte terug te dringen.  

+