icon-arrow-right
HomeProjecten Bilthoven Biologicals (BBio)

Bilthoven Biologicals (BBio)

Bilthoven

Bilthoven Biologicals heeft het terrein en de gebouwen begin 2014 overgenomen van het Rijk. Andere gebruikers – naast Bilthoven Biologicals – zijn het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Intravacc en Micreos. De gebouwen op het terrein zijn in meerdere opzichten divers van aard. Qua gebouwtype variëren deze van laboratoriumfunctie, productieruimte, kantoorfunctie tot energiegebouw. De bouwjaren van de gebouwen variëren ook sterk; van 1951 tot 2013.

Omvang

In opdracht van Bilthoven Biologicals (BBio) voert HOMIJ het preventief en correctief onderhoud aan alle installaties (niet uitputtend: klimaat, water, verlichting, regeltechniek, communicatie, sanitair, gassen, etc.) uit op het voormalig RIVM-terrein (ook bekend als Antonie van Leeuwenhoekterrein). In totaal betreft het ruim 60 gebouwen met een totaaloppervlakte van 145.508 m2, het grootste gebouw (gebouw V) heeft een oppervlak van 12.306 m2Het onderhoud wordt in nauwe samenwerking met Bilthoven Biologicals uitgevoerd. De focus voor het onderhoud ligt op het leveren van ‘onderhoud op niveau’. Zodanig dat het onderhoud past bij de gebruiksfunctie en toekomstvisie van het betreffende gebouw.

 

HOMIJ werkt hier op basis van een all-in overeenkomst. Daarbij wordt gewerkt volgens een prestatiecontract waarin afspraken gemaakt zijn over onder meer respons- en hersteltijden (kpi's).

Feiten & cijfers

+