icon-arrow-right
HomeProjecten Central Park

Central Park

Utrecht

Naast het stadskantoor in Utrecht verrijst de negentig meter hoge kantoortoren Central Park. Het gebouw wordt 31.596 m2. Dankzij een insnoering op 45 meter hoogte is het volume in twee massa’s verdeeld. Dit horizontale accent telt twee lagen en sluit aan op dat van het naastgelegen stadskantoor. In tegenstelling tot de kantoorgevel is de gevel van de insnoering volledig transparant, met sculpturaal vormgegeven randen aan de boven- en onderkant. Het interieur is voorzien van een binnentuin. De bouw is in handen van zusterbedrijf Wessels Rijssen, HOMIJ is verantwoordelijk voor de technische installaties. 

Ambities/planvorming

Bij de eerste plannen voor de ontwikkeling van het pand is de ambitie gesteld een duurzaam gebouw te realiseren. Hierbij is ervoor gekozen om de duurzame insteek van het gebouw te toetsen middels de BREEAM-NL methodiek. Het streven hierbij is een Excellent-label. De keuze is hierbij op de BREEAM-NL methodiek gevallen vanwege het integrale karakter, waarbij niet alleen naar het energiegebruik wordt gekeken, maar ook onder andere naar de gezondheid van de gebruikers en naar het bouwproces.

Belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen en technische oplossingen

In het gebouw wordt een zeer groot aantal ontwerpmaatregelen met het oog op duurzaamheid doorgevoerd. Dit betreft onder andere:

 

 • Prestatieborging inregelen van installaties;
 • Veel daglichttoetreding en goed uitzicht;
 • Door het toepassen van verdiepingshoog glas is er sprake van een grote mate van daglichttoetreding. Nagenoeg alle ruimten met een    kantoorfunctie heeft een daglichtfactor van ten minste 2%;
 • Energiezuinige installaties;
 • Submeters energie en water toegepast;
 • Energiezuinige liften;
 • Maatregelen met het oog op waterbesparing (o.a. 6 liter reservoirs toiletten);
 • Lekdetectie;
 • Energiezuinige verlichting;
 • Zeer centrale ligging met uitstekende bereikbaarheid middels openbaar vervoer;
 • Energieprestatie 21% beter dan vereist conform Bouwbesluit;
 • PV-panelen op het beschikbare dakoppervlak;
 • Voor verschillende diersoorten zijn speciale voorzieningen getroffen, die een plaats krijgen aan en rond het gebouw: Zo worden 2 kraamkasten en 10 kleinere vleermuiskast verspreid over de noord-, oost- en zuidzijde van het gebouw aangebracht, zodat verschillende microklimaten voorhanden zijn; Daarnaast worden er 20 nestplaatsen voor de huismus en 20 nestplaatsen voor de gierzwaluw aangebracht.
 • Wateropvang.
+