icon-arrow-right

JuBi

Den Haag

In het centrum van Den Haag staat de nieuwbouw van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bouwcombinatie JuBi BV heeft in een recordtijd van 47 maanden het project gerealiseerd. De oplevering vond twee maanden eerder plaats dan gepland.

Groot en flexibel

Het kantorencomplex pal naast het Haagse Centraal Station heeft een bruto vloeroppervlak van 132.000 m2, verdeeld over twee torens van ruim 140 meter hoog. Het complex geldt als het grootste kantoor- en rijksgebouw van Nederland. De Rijksgebouwendienst beschikt hiermee over een flexibel gasloos kantoorgebouw, dat aansluit bij de huidige werkprocessen en eenvoudig is aan te passen aan toekomstige behoeften van de ministeries.

 

Logistiek proces 

Het complex is gerealiseerd op een logistiek zeer complexe locatie: in het hart van de Haagse binnenstad op de Turfmarkt. De beschikbare bouwplaats was vrijwel net zo groot als het grondoppervlak van de nieuwbouw. Het gebruik van een opstelplaats buiten het centrum, van waar alle transporten precies op tijd werden afgeroepen, vormde een belangrijke schakel in het logistieke proces. Het was een van de maatregelen die genomen zijn om de overlast voor de omgeving aanmerkelijk terug te dringen.  

 

 

Integrale samenwerking

Het project wordt gekenmerkt door de integrale samenwerking tussen de vier partijen in JuBi BV. Door de vorming van gelijkwaardige partijen in één organisatie is een bundeling van hoogwaardige kennis ontstaan. Deze manier van samenwerking heeft geleid tot innovatieve oplossingen, zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied.

 

Volgens Marc van Noort, projectmanager van de Rijksgebouwendienst, werd de snelle oplevering vorig jaar al duidelijk bij het bereiken van het hoogste punt: "Het hoge tempo en de soepele gang van zaken zijn duidelijk het resultaat gebleken van goede voorbereiding en optimale procesbeheersing, waarbij de partijen in de bouwcombinatie uitstekend hebben samengewerkt." 

Geïnstalleerd met DLS

Als basis voor de installaties is het DLS-concept van HOMIJ toegepast. In het project is het integrale installatieconcept DLS van HOMIJ verder uitgewerkt. "Het gedachtegoed was er dus al", zegt Umberto de Groot van HOMIJ. "Maar we hebben het hier veel projectspecifieker gemaakt en verder doorgevoerd." Toepassing van DLS heeft flink bijgedragen aan de recordbouwtijd en aan de flexibiliteit voor de gebruiker.

 

Meer info over DLS »  

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Contact Herman van den Bosch »
+