icon-arrow-right
HomeProjecten Rechtbank Assen

Rechtbank Assen

Assen

Sinds 2010 heeft HOMIJ gedurende vijf jaren (waaronder één jaar verlenging) in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf 173 gebouwen onderhouden. Voor deze gebouwen is HOMIJ verantwoordelijk geweest voor het goed functioneren van de technische installaties. Eén van deze gebouwen betreft het historische gebouw aan de Brinkstraat 4 te Assen. Rechtbank Assen is hierin gehuisvest.

Historisch gebouw

Het is in de jaren 1838 tot 1840 gebouwd door de provincie naar ontwerp van de Drentse hoofdingenieur van waterstaat A. Kommers. Begin jaren negentig van de vorige eeuw ontwierp Willem G. (Wim) Quist een ingrijpende verandering van het pand. Daarbij werd het oorspronkelijk gedeelte verbouwd en verbonden met nieuwbouw achter het pand. De werkzaamheden werden aan het eind van 1995 afgerond.

 

Het pand is van exemplarische betekenis als voorbeeld van huisvesting voor het Rijk. Het heeft een extra culturele en maatschappelijke betekenis omdat het nog steeds zijn oorspronkelijke functie heeft.

Het gerechtsgebouw is gevestigd op de Brinkstraat 4 te Assen en heeft een bruto vloeroppervlakte van meer dan 10.000 m2. Het onderhoud is uitgevoerd op basis van NEN 2767. Tevens zijn prestatie-afspraken overeengekomen met betrekking tot responstijden.

Een selectie van de installaties die werden onderhouden zijn: 

- Luchtbehandelingskasten (LBK's)

- CCTV-installatie

- Toegangscontrole

- Terreinbeveiliging CCTV

 

Feiten & cijfers

+