icon-arrow-right
HomeProjecten Rijkswaterstaatkantoor Westraven

Rijkswaterstaatkantoor Westraven

Utrecht

In opdracht van de Rijksgebouwendienst is het ensembleWestraven te Utrecht tot stand gebracht. Het is de combinatie van de renovatievan een bestaand kantoorgebouw en nieuwbouw. Rijkswaterstaat neemt het helegebouw in gebruik, in totaal van 50.000 m2.

Samenwerking

De hoogbouw van het project behoort tot de hoogste gebouwenvan Nederland. (> 100meter). Er werd gewerkt in een bouwcombinatie voor ditproject, bestaande uit BAM Bouw, Ballast Nedam, Imtech en HOMIJ TechnischeInstallaties.

 

HOMIJ realiseerde de werktuigbouwkundige installaties. Dewijze van aanpak in de bouwcombinatie is een voorbeeld voor innovatiefaanbesteden, het project is aanbesteed met als uitgangspunt een geïntegreerdecontractvorm op basis van EMVI. In de hoogbouw wordt voor hoofdverwarming en koelinggebruikgemaakt van klimaatplafonds. De laagbouw is volledig als nieuwbouwuitgevoerd. Er wordt hier betonkernactivering toegepast. De installaties komendaarbij in de vloeren te liggen, dit in tegenstelling tot de traditioneleinstallaties waar alles in het plafond komt.

Het beton wordt op een constante temperatuur gehouden van21-22 0C.In het gebouw wordt voor verwarming en koeling gebruik gemaakt van warmte enkoude opslag in combinatie met een warmtepomp. (LT-verwarming en HT-koeling).

DLS-concept

Door HOMIJ is in het gebouw gebruik gemaakt van het door HOMIJ ontwikkelde innovatieve installatieconcept DLS, voor de gebouwautomatisering is een concept gekozen met een besturingssysteem benaderbaar via een webbrowser. In de integrale aanpak voor het project is veel aandacht gegeven aan kwaliteitsbewaking en risicobeheersing.

Voor het project is een geïntegreerd veiligheidsplan opgesteld. HOMIJ realiseerde alle werktuigbouwkundige installaties en de installatie voor gebouwautomatisering.

 

Lees meer over DLS »

Feiten & cijfers

+