icon-arrow-right
HomeProjecten VMBO Noordoost

VMBO Noordoost

Groningen

In de Groningse wijk Lewenborg - aan de noordelijke randweg van Groningen is een nieuw bijzonder schoolgebouw voor vmbo en praktijkonderwijs gerealiseerd voor drie scholen. Het pand, een ontwerp van BRTArchitecten, heeft een lengte van maar liefst 140 meter.

Huisvesting

Het gebouw biedt onderdak aan 850 leerlingen van drie scholen: Het openbare VMBO (het Röling College en de bovenbouw van het Werkman College), het christelijk VMBO (De Hamrik en de bovenbouw van het Wessel Gansfort College) en het openbaar praktijkonderwijs (de StarNumanschool). De grote hoeveelheid aan onderlinge relaties en verbanden tussen de scholen en het langwerpige kavel hebben geleid tot een bijzonder concept: de knikkerbaan, waarbij het verspringen van de vloerhoogtes zorgt voor onderling contact tussen verdiepingen.

 

In het VMBO Noordoost Groningen hebben de leerlingen een flexibele en duurzame huisvesting waarbij ze samen hun talenten maximaal kunnen laten zien. In de scholen zijn diverse praktijklokalen gerealiseerd zoals: technology, houtbewerking, bakkerij, zorg- en welzijn, beeldende vorming. 

Duurzaamheid

De opdrachtgever wenste een duurzaam gebouw. Zo worden materialen voorgeschreven met een geringe milieubelasting en een garantie voor een goed binnenklimaat. HOMIJ realiseerde alle elektrotechnische installaties (aarding- en bliksemafleiderinstallatie, hoofd- en onderverdelers, lichtinstallatie, armaturen, inbraakdetectie en brandmeld- en ontruimingsinstallatie) en de liftinstallaties in het gebouw. Onderdeel van de opdracht was het inpassen en verzorgen van de voorzieningen voor de apparatuur in de praktijklokalen en het na plaatsing aansluiten van deze apparatuur. Het project is binnen de daarvoor gestelde tijd gerealiseerd.

Het gebouw is door de gemeente Groningen aangewezen als pilotproject, waarbij belangrijke uitgangspunten waren: gezond binnenklimaat, energiezuinig bouwen en zichtbare duurzaamheid. Het gebouw is 35% energiezuiniger dan wettelijk verreist en heeft een gemiddelde EPC waarde van 0.65.

Feiten & cijfers

+