HomeProjecten Zuiderzeemuseum

Zuiderzeemuseum

Enkhuizen

Sinds 2010 heeft HOMIJ gedurende vijf jaren (waaronder één jaar verlenging) in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf 173 gebouwen onderhouden. Voor deze gebouwen is HOMIJ verantwoordelijk geweest voor het goed functioneren van de technische installaties. Eén van deze gebouwen betreft het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.

Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Dit museum heeft een oppervlak van 8.261 m2 bruto-vloeroppervlak. Het vervangen van de regelkasten behoorden onder andere tot de werkzaamheden. Voor het uitvoeren van het onderhoud is rekening gehouden met het gebruik van het museum. Om de bezoekerservaring niet te verstoren is het onderhoud met kans op verstoring uitgevoerd buiten openingstijden van het museum. 

 

Het onderhoud is uitgevoerd op basis van NEN 2767. Tevens zijn prestatie-afspraken overeengekomen met betrekking tot responstijden.

Feiten & cijfers

+