Zoeken
Binnenkant goede doelen amsterdam

Verduurzaming

Homij gelooft dat toekomstbestendige en comfortabele gebouwen belangrijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en gezonde woon- en werkomgeving. Comfort en duurzaamheid voegen daarnaast waarde toe aan vastgoed. Hiervoor biedt Homij dienstverlening op het gebied van gebouwoptimalisatie.

Homij+ 6-stappenplan

 • 1

  Ontdekken

  In deze fase scannen we het gebouw en stellen we doelen vast voor de verduurzaming.

 • 2

  Vaststellen

  Verschillende scenario's worden doorberekend en verwerkt in een maatwerkadvies.

 • 3

  Aanbieden

  Het voorstel geeft inzage in de te behalen verbeteringen inclusief levensduurkosten.

 • 4

  Uitvoeren

  Met aandacht voor omgeving en gebruikers worden de werkzaamheden uitgevoerd.

 • 5

  Labelen

  De EP-U adviseur stelt het nieuwe energielabel op en meldt het label officieel af.

 • 6

  Beheren

  Met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan blijven we werken aan optimalisatie.

Meer weten over verduurzaming of interesse?

Neem contact op

Dienstenpakket Homij+

Met Homij+ verzorgen wij de volledige optimalisatie van uw gebouw. De diensten van Homij+ uit het stappenplan kunnen als geheel worden afgenomen bij het doorlopen van het 6 stappenplan. Het is ook mogelijk om één of enkele diensten af te nemen, zoals de energiescan, het Maatwerkadvies en het afgeven van het Energielabel.

 • Energiescan

  Met de energiescan brengt onze adviseur de huidige situatie van het gebouw in kaart. Wat zijn de doelen? Wat zijn de wensen? De energiescan geeft inzicht in de mogelijke verduurzamingsmaatregelen die bij de doelen en wensen passen. Ook wordt een indicatie gegeven van de energielabelsprong.

  Logo Homij+ energiescan, vergrootglasjes van oranje t/m groen
 • EP-U-advies: Energielabel

  Het energielabel mag alleen worden opgesteld door erkende organisaties (BRL9500). Homij voldoet hieraan en beschikt over eigen EP-U-adviseurs. Het energielabel is een afgeleide van de energieprestatie van het gebouw. Homij verzorgt de vaststelling van het energielabel en de afmelding van dit label bij de RVO.

  Logo Homij+ energielabel, energielabels van oranje t/m groen
 • EP-U-advies: Maatwerkadvies

  Het maatwerkadvies is een erkend rapport waarin alle kenmerken van het gebouw worden beschreven, zowel bouwkundig als installatietechnisch. De huidige energieprestatie wordt bepaald en ook de verduurzamings- scenario’s worden doorberekend. Deze rapportage kan direct worden ingezet bij het aanvragen van subsidies.

  Logo Homij+ maatwerkadvies, rapportjes van oranje t/m groen

Moet u al actie ondernemen voor uw kantoorgebouw?

Energielabel C is verplicht voor kantoorgebouwen vanaf 2023. Maar het gaat óók om gezonde gebouwen met goede ventilatie. Homij maakt kantoorgebouwen duurzamer en gezonder. Kijk hier wat u kunt doen.

Het gebouw heeft (nog) geen energielabel

Actie vereist!

Uw pand heeft nog niet het vereist energielabel.

Hoe nu verder?

Met de Homij+ energiescan brengen we uw kantoorgebouw snel in kaart. Op basis van de (gratis) energiescan bepalen wij een indicatief energielabel voor het gebouw. Uit deze indicatie blijkt of uw gebouw mogelijk al voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. In dit geval kan de EP-U-adviseur van Homij het definitieve energielabel opstellen.

Uit de energiescan kan ook blijken dat maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. In dat geval:

 • brengen we met behulp van de Homij+ energiescan uw gebruikerswensen in kaart;
 • stelt de EP-U-adviseur van Homij een zgn. maatwerkadvies op;
 • gevolg is dat met de voorgestelde maatregelen wordt voldaan aan wet- en regelgeving en tegelijkertijd maximale gebruikerswaarde wordt toegevoegd.
Het gebouw heeft energielabel A, B of C

Gefeliciteerd!

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal beschikken over energielabel C. Uw kantoorgebouw voldoet aan deze eis.

En nu?

Maar … het kan altijd beter! Beter in de zin van duurzamer, comfortabeler, gezonder of veiliger. Graag brengen we voor u de mogelijkheden in kaart. Hiervoor zetten we de Homij+ energiescan in. Met deze tool bepalen we de huidige situatie van uw kantoorgebouw en brengen we de ervaringen en wensen van de gebruikers van uw kantoorgebouw in kaart.

Resultaat is dat we optimalisaties voorstellen die én een bijdrage leveren aan duurzaamheid en tegelijkertijd ook waarde toevoegen voor de gebruikers. Dus een gericht advies met een win-winsituatie voor eigenaar en gebruikers.

Het gebouw heeft energielabel D of slechter

Actie vereist!

Uw pand heeft nog niet het vereiste energielabel.

Hoe nu verder?

Met de Homij+ energiescan brengen we uw kantoorgebouw snel in kaart. Op basis van de (gratis) energiescan bepalen wij een indicatief energielabel voor het gebouw. Uit deze indicatie blijkt of uw gebouw mogelijk al voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. In dit geval kan de EP-U-adviseur van Homij het definitieve energielabel opstellen.

Uit de energiescan kan ook blijken dat maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. In dat geval:

 • brengen we met behulp van de Homij energiescan uw gebruikerswensen in kaart;
 • stelt de EP-U-adviseur van Homij een zgn. maatwerkadvies op;
 • gevolg is dat met de voorgestelde maatregelen wordt voldaan aan wet- en regelgeving en tegelijkertijd maximale gebruikerswaarde wordt toegevoegd.

Meer informatie? Gratis energiescan opvragen? Neem contact op.