Zoeken
Buitenkant gemeentehuis Hardenberg

Onderhoudsstrategie

Onze visie op gebouwen is dat deze volledig ten dienste moeten staan van zowel de beheerder als gebruikers van het gebouw. Dat vereist een onderhoudsstrategie op maat, hiervoor wordt onderscheid gemaakt tussen kritische en niet-kritische installaties. Op basis van deze analyse bepalen we de juiste verhouding tussen preventief en correctief onderhoud. In deze fase worden ook de KPI’s bepaald, bijvoorbeeld handhaving van condities (NEN 2767) en/of respons-/hersteltijden.

Meerjaren onderhoud

De onderhoudsstrategie is de basis voor het duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP). Hierin wordt het preventief onderhoud gepland, zodanig dat dit op het meest gunstige moment uitgevoerd wordt in relatie tot uw bedrijfsproces en exploitatiekosten. We spreken overigens steeds vaker over DMJOP+. Waarbij we dieper ingaan op binnenklimaat, comfort en productiviteit.

Wet- & regelgeving

Ook inspecties ten behoeve van wet- & regelgeving worden opgenomen in het onderhoudsplan. Homij is volledig gecertificeerd om het installatietechnisch onderhoud uit te voeren volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. Zo kunt u er op vertrouwen dat te allen tijde voldaan wordt aan relevante wet- & regelgeving.

Actuele wetgeving: verduurzaming kantoorpanden

Kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal over energielabel C beschikken. Hoe staat uw gebouw ervoor? We gaan graag met u in gesprek over mogelijkheden om uw gebouw energiezuinig en comfortabel te maken. Hier zetten we de Homij Configurator voor in. 

Zinder Westluidense Poort Tiel 0445.jpg

Implementatie

Een goede start is het halve werk, daarom doorlopen we een grondige implementatiefase. Tijdens deze fase richten we het onderhoudsmanagementsysteem (OMS) in. In dit systeem registreren we alle onderhoudsactiviteiten. Het dient als basis voor analyse en optimalisatie. Vanuit dit systeem vindt ook periodieke rapportage plaats op basis van de kpi’s die zijn vastgesteld.

24/7 service

365 dagen per jaar, 24 uur per dag zijn we bereikbaar én beschikbaar via onze meldkamer. Het doorgeven van een KWIS-melding (klacht, wens, informatieverzoek, storing) kan telefonisch, per e-mail of maak gebruik van het Online Serviceportaal.

Online Serviceportaal

Via het Serviceportaal blijft u volledig op de hoogte van het verloop van uw melding. Het Serviceportaal is via een beveiligde verbinding overal online bereikbaar.

Klanttevredenheid

Homij voert 4x per jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. De uitkomsten van dit onderzoek worden besproken en verbeterpunten worden vastgesteld.

Onder andere de volgende aspecten worden beoordeeld: 

  • Bereikbaarheid en adequate storingsafhandeling
  • Bijdrage leveren aan gezond binnenklimaat
  • Advies geven over duurzamer gebruik installaties