Zoeken

QHSE

De basis van onze bedrijfsvoering is een goede invulling van de QHSE factoren (kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu). Onderstaand een kleine greep aan hoe Homij invulling geeft aan deze factoren.

Thumbnail cijferfilm 2023 - Ons DNA in elk gebouw - icoontjes voor toekomstgericht, ondernemend, plezier Bekijk video

2023 in cijfers

Kwaliteit

Voor Homij is kwaliteit het eindresultaat van goede projectbeheersing. Bij de uitvoering van projecten monitoren wij o.a. tijd en geld, maar een ander belangrijk aspect is communicatie. Kwaliteit wordt ook verkregen door integrale samenwerking; tijdig aansluiten van benodigde disciplines om de wensen van de klant te vervullen. Ons kwaliteitsbeleid is verwoord in het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitshandboek. Homij beschikt hiernaast over diverse andere certificeringen m.b.t. kwaliteit. 

 • ISO 9001:2015 - Kwaliteit, managementsysteem certificaat.
 • ISO 14001 - Milieumanagementsysteem.
 • CO2-Prestatieladder - T.b.v. reductie CO2-uitstoot.
 • SCIOS - Norm voor onderhoud en inspectie van stookinstallaties.
 • VCA** - Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.
 • F-gassen - Erkenningsregeling voor koeltechniek.
 • STEK - Erkenningsregeling voor koeltechniek.
 • CCV-certificatieschema installeren BMI (-OAI) - Erkenningsregeling voor brandmeldinstallaties.
 • Erkend Bodem+ - (BRL 6000-21 / SIKB 11001)
 • BRL 6000-21 - Ontwerpen, installeren en beheren van bovengrondse bodemenergie-systemen
 • SIKB 11001 - Ontwerpen en beheren van ondergrondse bodemenergie-systemen
 • KOMO Instal - Certificatieregeling (BRL 6000) voor installateurs.
 • SBIB - Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid
 • BRL 9500 - Energieprestatieadvisering

Gezondheid

Een gezonde werkomgeving wordt op verschillende manieren gecreëerd. Allereerst is een veilige werkplek natuurlijk essentieel voor de gezondheid van de medewerkers. Daarnaast is ook vitaliteit een belangrijk onderdeel van een gezonde werkomgeving. Binnen Homij wordt veel gestuurd op vitaliteit. Medewerkers kunnen via fit@Homij meedoen aan diverse sportieve activiteiten. Daarnaast krijgen medewerkers toegang tot een periodiek medisch onderzoek en is het traditionele functioneringsgesprek vervangen door een FiT-gesprek (functioneren in de toekomst). 

Bekijk video

WAVE programma uitgelegd

Veiligheid

We werken veilig of we werken niet, dit geldt voor iedereen die op onze werklocaties werkt. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van andereen. Met veiligheid zijn wij consequent, veiligheid is onderdeel van al onze processen. Wij hebben een open cultuur waar het aanspreken van anderen op onveilig gedrag en veiligheid de norm is. Bij onveilig werken komen wij in actie, zo nodig leggen wij het werk stil. Wij gaan respectvol met elkaar om en wij accepteren dat we worden aangesproken. Wij willen leren van ongevallen en bijna-ongevallen, daarom melden we eerlijk alle incidenten. Onveilige situaties kunnen gemeld worden met de WAVE-app (Wees Alert Veiligheid Eerst). Veilig werken doen we samen. Onze inzet op het gebied van veiligheid heeft ertoe geleid dat Homij trede 3 van de Veiligheidscultuurladder bezit.

Omgeving

Bij Homij hebben we oog voor het milieu. We zetten ons er met zijn allen voor in om te blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en zo onze bijdrage te leveren aan het verbeteren van het milieu. Dit doen we in nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Concreet betekent dit onder andere dat wij voldoen aan trede 4 van de CO2-prestatieladder.