Zoeken

ABN AMRO werkt samen met partners aan verduurzaming

ABN AMRO gaat haar commercieel vastgoedklanten gericht ondersteunen bij de verduurzaming van hun vastgoed. Dit initiatief is ontwikkeld in samenwerking met  adviesbureau CFP. ABN AMRO stelt € 1 miljard financiering beschikbaar om de investeringen te realiseren en brengt klanten in contact met partners. HOMIJ Technische Installaties is één van deze partners.

20160517 duurzame investeringstool abn amro.JPG
20160517 duurzame investeringstool abn amro.JPG

Een online applicatie biedt klanten inzicht in energiebesparingsmogelijkheden, inclusief de te bereiken CO2 reductie en terugverdientijden. Een klant kan via de online applicatie per maatregel (zoals isolatie, LED verlichting en zonnepanelen) berekenen wat de investering, de terugverdientijd en de CO2 reductie is. De maatregelen zijn economisch bewezen en leveren per vastgoedobject een labelsprong op van minimaal 2 energie labels.

 

ABN AMRO brengt de klant in contact met partners, waaronder Philips, Siemens, Bosch, HOMIJ, Unica en Engie, en draagt zorg voor de financiering. Op deze manier geeft ABN AMRO verder invulling aan haar ambitie om bij te dragen aan de versnelling van de transitie naar duurzaam vastgoed.

Rutger Schuur, hoofd Real Estate ClientsABN AMRO: “We weten dat duurzaam vastgoed een hoger rendement oplevert voor beleggers en maatschappij. Op deze manier willen we eventuele belemmeringen voor energiebesparing wegnemen en onze opgedane kennis over verduurzaming inzetten. De ketensamenwerking maakt energiebesparing voor onze klanten op een snelle en deskundige manier mogelijk. Wanneer alle maatregelen worden uitgevoerd, zou dit een jaarlijkse reductie van 500.000 ton CO2 betekenen en een besparing van meer dan €100 miljoen op de energiekosten per jaar.”

 

Bram Adema, directeur CFP: “We zien dat meer dan 80% van aantrekkelijke maatregelen niet wordt ingevoerd, doordat investeringsbudgetten zijn uitgeput voordat deze maatregelen aan bod komen. ABN AMRO haalt deze drempel nu weg door de besparingsopties, onder goede voorwaarden, te financieren. En eigenaren verlagen de operationele kosten van hun panden en investeren tegelijkertijd in een hogere waardevastheid en betere mogelijkheden bij verhuur.”