Zoeken

Bouw MFA Keijzershof van start

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft na een europese aanbestedingsprocedure de bouw van de multifunctionele accommodatie in de wijk Keijzershof (Pijnacker Zuid) aan de volgende aannemers gegund: Waal uit Vlaardingen voor de bouw van het complex (tevens hoofdaannemer); Homij uit Nieuwegein, verantwoordelijk voor de aanleg van de elektrische installaties en BRI uit Wateringen, die zich zal bezig houden met de werktuigbouwkundige installaties.

mfa-keijzershof.jpg
mfa-keijzershof.jpg

De bouw van de accommodatie moet volgens afspraak in maximaal 16 maanden gerealiseerd worden. Naar verwachting kan de accommodatie bij aanvang van het schooljaar  2013 - 2014 in gebruik worden genomen.

Het architectenbureau  Studio Keijzershof  heeft het ontwerp van het complex gemaakt. De multi-functionele accommodatie komt aan de rand van het wijkpark Het Groene Vizier in Keijzershof. Het complex bestaat uit twee gebouwen die met een glazen corridor met elkaar verbonden zijn. In één gebouw worden twee basisscholen gehuisvest en in het andere gebouw komt een kindercentrum met een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, extra schoollokalen, een sporthal en Oliveo Handbal. Buiten worden nog schoolpleinen en twee verharde speelvelden aangelegd.

Functies van het gebouw

De basisscholen die in het complex komen, zijn de RK-basisschool De Keizerskroon en de PC-basisschool  De Vlinderboom. De Keizerskroon is een nieuwe school (opgericht in 2008) en De Vlinderboom is de nieuwe naam van de bestaande school Nieuw Koningshof. Beide scholen zijn nu nog gehuisvest in de wijk Koningshof.