Zoeken

Chatten met Henk Breuker over de noodzaak van goede techniek in schoolgebouwen

Homij zet zich in voor gezonde, comfortabele en toekomstbestendige schoolgebouwen. Het binnenklimaat bij scholen is altijd al belangrijk geweest, maar door COVID-19 neemt de noodzaak van een goed binnenklimaat toe. Ik wilde hier meer over weten, dus nam ik contact op met Henk Breuker, Projectleider bij Homij Amsterdam.

Chatten met Henk Breuker.JPG

 Hi Henk, Waar houd jij je mee bezig bij Homij?

 

Ik ben als Projectleider verantwoordelijk voor technische aanpassingen bij utiliteitsgebouwen. De laatste jaren heb ik me veel bezig         gehouden met basisscholen en middelbare scholen. Dat is toch wel even wat anders dan een gemiddeld kantoorgebouw.

 

 Wat maakt de onderwijsomgeving speciaal?

 

In elk gebouw bepaalt techniek in grote mate hoe gezond en comfortabel een gebouw is. Bij scholen is dit natuurlijk extra belangrijk.       Allereerst omdat het de gezondheid van de jeugd betreft, maar ook omdat leerprestaties lijden onder een slecht binnenklimaat. Er verblijven veel mensen tegelijkertijd in dezelfde, relatief beperkte ruimte. Vaak wel 5 dagen per week. Dat vraagt nogal wat van de techniek.

 

 Kun je dat toelichten?

 

De technische uitgangspunten bij scholen zijn anders. Zo is er een programma van Eisen Frisse Scholen in het leven geroepen voor        nieuwbouw en verbetering van bestaande schoolgebouwen. Een ‘Frisse school’ is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu, waarbij luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid centraal staan. Daar worden concrete technische normen aan verbonden.

 

 Hoe staat het er op dit moment voor?

 

75-klaslokaal.jpg
Decentrale ventilatie in klaslokaal

Ik zie bij veel bestaande schoolgebouwen installaties die         absoluut niet bijdragen aan het gewenste binnenklimaat. Zo kom ik vaak traditionele luchtbehandeling tegen op basis van centrale mechanische afzuiging en roosters in de gevels. De luchtstromen in de lokalen zijn niet ideaal en vaak wordt het openen van een raam als oplossing gebruikt. Dat kan en moet beter, vooral met COVID-19. Decentrale gebalanceerde ventilatie is wat mij betreft een goede oplossing. Elk lokaal is dan voorzien van een eigen ventilatiesysteem dat afzonderlijk naar wens geregeld kan worden op basis van CO2-concentratie.

 Daar kan je Homij voor inschakelen!

75-schoolomgeving.jpg
Schoolomgevingen vragen om extra aandacht en communicatie

Zeker. Vanaf 2015 hebben wij in Amsterdam 9 scholen                omgetoverd tot Frisse scholen. Dat zijn uitdagende en eerlijk gezegd ook wel stressvolle trajecten geweest. Alle aanpassingen moeten binnen een kort tijdsbestek plaatsvinden, namelijk in vakantieperioden. Leraren en leerlingen moeten uiteraard weer gewoon naar school na de vakantie. Kortom: doen wij ons werk niet goed, dan kunnen kinderen niet naar school. 

 Wat houdt jullie werk dan in?

 

Wij realiseren de techniek en we zijn de coördinerende partij voor bouwkundige aanpassingen en schoonmaak. De aangesloten adviseur levert eerst een eisenpakket aan. Dit werken onze engineers uit naar een definitief ontwerp, vervolgens naar een uitvoeringsontwerp dat beslist ruim voor de schoolvakantie gereed moet zijn.

 En dan de realisatie nog…

75-3dfoto school.jpg
3D-foto van een klaslokaal

In het korte tijdsbestek van slechts een paar weken voeren we   alle werkzaamheden uit. Dat is inclusief het inregelen van de installaties, de eindschoonmaak en het verzorgen van duidelijke gebruikersinstructies. We maken overigens een uitgebreide 0-opname door middel van 3D-foto’s, zodat we alle meubels en materialen precies op dezelfde manier kunnen terugzetten. Een onderwijsomgeving vraagt echt om een klantgerichte aanpak, communicatie is het sleutelwoord. 

 Het resultaat?

 

Bij de laatste school die we opleverden kregen we een geweldig compliment van de conciërge. Eerst moesten daar alle deuren van de        klaslokalen open om tijdens de lessen te ventileren. Toen wij klaar waren was dit gelukkig niet meer nodig, waardoor er eindelijk een rustige en comfortabele leeromgeving was ontstaan. Daar doen we het voor!