Zoeken

Chatten met Laura Valkenburg over duurzaamheidscertificeringen

Bij Homij zetten we ons in voor gezonde, comfortabele en toekomstbestendige gebouwen. Sinds een aantal jaar hebben we vaak te maken met concrete beoordelingsmethoden op het gebied van duurzaamheid. Zoals GPR Gebouw, LEED, WELL en BREEAM-NL als bekendste voorbeeld. Ik wilde hier meer over weten, dus nam ik contact op met Laura Valkenburg, Procesdeskundige bij Homij Grote Projecten.

Chatten met Laura Valkenburg.JPG

 Hi Laura! Waar houd jij je mee bezig bij HOMIJ?

 

Ik ondersteun verschillende projectteams met het borgen, bewaken en optimaliseren van processen. Zo coördineer ik bij een aantal van  onze projecten ook de vastlegging en bewijslast van duurzaamheidseisen volgens de BREEAM-NL methode. Erg leuk en waardevol werk waar we in de nabije toekomst nog meer mee te maken gaan krijgen.

 

 Wat houdt deze methode in?

 

BREEAM-NL is een veelgebruikte certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Er zijn vier keurmerken: 1. Nieuwbouw   en Renovatie 2. In-Use, 3. Sloop en Demontage en 4. Gebied. Ik ben tot nu toe alleen betrokken geweest bij het keurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie.

 

 Op welke criteria wordt er beoordeeld?

 

BREEAM-NL beoordeelt het project op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport,        water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Iedere categorie draagt voor een gedeelte bij aan de totaalscore. Die score wordt uitgedrukt in sterren. Maximaal zijn er vijf sterren te behalen, waarbij de hoogste score ‘Outstanding’ heet.

 

 Kun je toelichten hoe zo’n traject werkt?

 

 

76-certificaat.jpg
BREEAM-NL certificaat kantoor Goede Doelen Loterijen Amsterdam

In het voortraject wordt een creditlijst opgesteld en wordt op  basis van het definitieve ontwerp vaak al een ontwerpcertificaat afgegeven. Dit vormt het uitgangspunt voor de realisatie en het uiteindelijke oplevercertificaat. Vanuit de opdrachtgever wordt er een onafhankelijke BREEAM-NL Expert aan het project gekoppeld, om advies te geven en het projectteam te begeleiden bij het certificeringstraject. De bouwkundig aannemer en installateur zetten personen in voor het aanvoeren van de juiste informatie en bewijslast. De BREEAM-NL Expert verzamelt alle benodigde informatie vanuit de verschillende disciplines en voert een eindcontrole uit op deze stukken. Vervolgens komt er een onafhankelijke BREEAM-NL Assessor aan te pas om het project officieel te beoordelen.

 Hoe verloopt de beoordeling?

76-Goededoelen.jpg
Entree kantoor Goede Doelen Loterijen Amsterdam

Er wordt onder andere een steekproefsgewijze controle op   locatie uitgevoerd om te kijken of de duurzaamheidseisen daadwerkelijk behaald zijn. Dit doen we met de BREEAM-NL Expert, de Assessor, de bouwkundig aannemer, onze technische specialisten en ikzelf. Dan lopen we gezamenlijk rondes door het gebouw om op componentniveau controles uit te voeren op bijvoorbeeld hoofwatermeterdetectie, energiemeters en koppelingen met het gebouwbeheersysteem. Mochten er nog kleine puntjes open staan doordat de installaties bijvoorbeeld nog niet 100% zijn ingeregeld, dan dienen wij door middel van een uitgebreide fotorapportage aan te tonen dat deze punten zijn afgehandeld. 

 Een uitgebreid traject dus…

 

Zeker. In het beginstadium van een project is de frequentie van overleg en intensiteit van werk relatief laag. Gaandeweg de realisatie       komen er wel eens wijzigingen voor vanuit wisselende wensen van opdrachtgever of door onvoorziene omstandigheden. Deze wijzigingen betekenen dan ook dat we opnieuw moeten toetsen of er wordt voldaan aan de gestelde duurzaamheidseisen. Het aantal overleggen en de hoeveelheid werk nemen dan opeens flink toe. 

 

 Wat zijn recente voorbeeldprojecten waarbij je zo’n traject hebt doorlopen?

 

76-Amare.jpg
Cultuurcomplex Amare in Den Haag

Recentelijk zijn we op deze manier bezig geweest bij                     Cultuurcomplex Amare in Den Haag en kantoorgebouw Central Park in Utrecht. Eerder hebben we al met veel succes trajecten doorlopen bij Goede Doelen Loterijen in Amsterdam en het hoofdkantoor van ING in Amsterdam. Deze gebouwen hebben allebei de hoogste score BREEAM-NL ‘Outstanding’ behaald. Daar zijn we uiteraard super trots op!

 En voor de toekomst?

 

Wat mij betreft volgen er nog veel meer gebouwen die beoordeeld worden op concrete duurzaamheidsaspecten. Daar werken we bij      HOMIJ maar al te graag aan mee!