Zoeken

Dierenpark is straks onzichtbaar

Emmen - Tweeëntwintig hectare beslaat het nieuwe dierenpark van Emmen. En daarvan is vanaf de openbare weg straks niets te zien. Net als van de drie werelden die op het terrein worden uitgebeeld. Wildlands Adventure Zoo Emmen, zoals de combinatie van dierentuin en attractiepark heet, moet helemaal wegvallen in het Drentse landschap.

20150625-dierenpark is straks onzichtbaar.jpg
20150625-dierenpark is straks onzichtbaar.jpg

Op het eerste gezicht lijkt de uitvoering van het park een redelijk eenvoudig en overzichtelijk project waarin vooral het grote getal overheerst: een groot bouwterrein waarop veel elementen een plek moeten krijgen. Die eenvoud is maar schijn, zegt realisatiemanager Chris Brokke van VolkerWessels die als bouwcombinatie Belevenspark het Wildlands Adventure Zoo Emmen realiseert. Hij noemt het een project dat zijn weerga niet kent. “Dit bouwproject is het grootste in zijn soort wat op dit moment in Nederland wordt uitgevoerd.” Ervaring met eerder gebouwde vergelijkbare projecten is er volgens Brokke niet. “Het is het eerste compleet nieuw te bouwen dierenpark sinds tijden.”

 

Het wordt ook een attractiepark waar mens en dier elkaar ontmoeten en dat stelt bijzondere eisen aan veiligheid en welzijn van beide soorten. “Want”, zegt Brokke, “bijvoorbeeld een leeuw kan zomaar 9 meter ver springen. Een aap peutert net zo lang aan een spijker tot die loskomt.” En de praktijk leert hem dat een olifant met zijn slurf moeren van bouten kan draaien.

Bijzonder is dat het park BIM-loos wordt gebouwd. Deels omdat veel verschillende partijen, negen in totaal, in het project samenwerken. Van die bedrijven tekent bouwkundig aannemer Koenen Bouw, een VolkerWessels-onderneming, heel anders dan JoraVision dat de thematisering van het park uitvoert. “Het moment waarop het contract werd getekend, speelde eveneens een rol”, herinnert Brokke zich. “Dat was in 2012 toen BIM nog beduidend minder werd toegepast dan nu. Daarom is besloten BIM niet te gebruiken.”

 

Een andere bijzonderheid zijn de hergebruikte materialen waarmee de drie klimaatwerelden Jungola, Serenga en Nortica en het natuurspeelgebied voor kinderen Anamazia worden gemaakt. Een deel daarvan komt uit het bestaande Dierenpark Emmen. Dat zijn bijvoorbeeld de voormalige pinguïnrotsen die nu geschikt worden gemaakt voor het nieuwe verblijf van de nijlpaarden. “Ook de nieuwe materialen worden dusdanig gethematiseerd, zodat ze eruit ziet alsof ze al jaren in gebruik zijn”, zegt Brokke.

 

Drenthe stimuleert het hergebruik met een subsidie. Een toets moet dezer dagen uitwijzen of de bouwcombinatie de beloften heeft waargemaakt en dat het resultaat voldoet aan GPR-score 8. Het park wordt een gesloten systeem dat zich grotendeels zelf van energie en water voorziet. Twee bekkens vangen respectievelijk schoon en semi-schoon regenwater op. Warmte en koude komen uit bronnen in de bodem en ter plaatse gemaakt biogas uit het organische afval van het park wordt verstookt in een warmte-krachtkoppelaar.

20150625-dierenpark is straks onzichtbaar1.jpg

Broeikas

Leefwereld Jungola is een bijzonderheid op zich. Het junglegebied is uitgelegd in een broeikas. “Met een oppervlak van ruim 18.000 vierkante meter is het misschien niet de grootste broeikas van de wereld, maar met een beetje goede wil toch wel van Europa”, overweegt Brokke. De bouwers werken dezer dagen het overdekte junglelandschap af. Dat wordt gemodelleerd naar de avonturen van Jim, een ornitoloog die op zoek is naar een zeldzame vogel en met zijn vliegtuig neerstort, terechtkomt in de jungle, licht Brokke het thema toe. “We hebben daarvoor een vliegtuig gekocht bij een Britse handelaar in afgekeurde luchtvaartuigen.” Dat is in Emmen in stukken gebrand en gezaagd. De verschillende delen worden overal in de kas verspreid en als attractie gebruikt.

 

De jungle bestaat voor een deel uit rotslandschap. Dat is opgebouwd met keerwanden en staaldraad dat in vorm is gebogen en overtrokken met jute waarop een aantal lagen spuitbeton komt. Een andere methode is het maken van rotsen van piepschuim en spuitbeton. Van elke toepassing zijn proefmodellen gemaakt. Bij elkaar is er een kleine 7 kilometer aan rots opgetrokken. De meeste rotsen hangen aan betonnen keerwanden. Westo Prefab Betonsystemen uit Coevorden leverde er voorgefabriceerde platen voor. “Die zijn allemaal van verschillend formaat”, zegt Brokke. “Op locatie is er een voet aan gestort.” De rotsformaties scheiden de bewoners van de bezoekers van het park, net zoals watergangen en hoogteverschillen. Nergens worden hekken gebruikt, omdat die de beleving verstoren. Glazen wanden zijn de meest fysieke afscheidingen.

 

In oktober dit jaar leveren KonderWessels Projecten, Homij Technische Installaties, KWS Infra en Koenen Bouw Wildlands Adventure Zoo Emmen op. Als bouwcombinatie Belevenspark hebben ze dan voor ruim 110 miljoen euro bijgedragen aan het project dat in totaal zo’n 250 miljoen euro kost. De oude dierentuin wordt begin volgend jaar ontmanteld. Op 25 maart 2016 gaat het nieuwe park officieel open.

 

Bron: Cobouw