Zoeken

Gasloos wonen in opkomst

Er worden steeds meer huizen gebouwd die alleen elektriciteit gebruiken voor hun energievoorziening. In Zwolle worden in opdracht van deltaWonen door Bouwmaatschappij Ufkes en HOMIJ Duurzame Energie Concepten 30 van deze woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn ook nog energienota-nul.

20150708-gasloos-deltawonen1.jpg

Op dinsdag 7 juli jl. heeft wethouder Van As van gemeente Zwolle samen met manager vastgoed Quint van deltaWonen zonnepanelen geplaatst. Dat gebeurde op één van de 30 energienota-nul woningen die deltaWonen gaat verhuren in Zwolle.

 

DeltaWonen heeft de ambitie om in de toekomst steeds meer  van deze  woningen te bouwen voor haar huurders. Energienotanul betekent dat de energienota voor het verbruik over een heel jaar nul euro bedraagt. Om dit te bereiken is het nodig het energieverbruik zelf op te wekken. HOMIJ Duurzame Energie Concepten heeft het installatieconcept ontwikkeld en gerealiseerd.

 

De woningen zijn niet aangesloten op gas, maar 100% elektrisch uitgevoerd. In verwarming en warm tapwater wordt voorzien door een boiler in combinatie met een warmtepomp. Voor de opwarming is elektriciteit nodig. Het volledige elektriciteitsverbruik van de woning wordt opgewekt door 30 zonnepanelen.