Zoeken

HOMIJ gecertificeerd volgens ISO 14001

Het milieumanagementsysteem van HOMIJ is vandaag gecertificeerd volgens ISO 14001. Het voortdurend streven van HOMIJ naar een lagere milieubelasting is daarmee geformaliseerd. Met deze certificering geeft HOMIJ een duidelijk signaal af dat zij waarde hecht aan het milieu en dat laat terugkomen in haar bedrijfsproces.

Logo-ISO14001.jpg
Logo-ISO14001.jpg

"Onze activiteiten hebben ontzettend veel raakvlakken met energieverbruik en CO2", zegt Antonio Navarrete (directeur HOMIJ). "Enerzijds adviseren we onze klanten om hun installaties energiezuiniger te maken, anderzijds willen we zelf ook het goede voorbeeld geven."

 

Binnen HOMIJ wordt een duidelijk milieubeleid gevoerd dat voorziet in het vastleggen van relevante milieu-aspecten. Tevens zijn er concrete doelstellingen geformuleerd om de milieubelasting te verlagen. Reductie van de CO2-uitstoot met 5% in 2011 is hier een voorbeeld van. Begin 2012 zal de verslaglegging inzake deze doelstelling plaatsvinden.