Zoeken

HOMIJ verwerft grote opdracht Ministerie van Defensie

HOMIJ Technische Installaties heeft opdracht gekregen van de Rijksgebouwendienst voor het uitvoeren van installatietechnische werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van het kerndepartement van het Ministerie van Defensie.

RGD 3.png

Monumentale bouw

Het Ministerie van Defensie aan het Plein/Kalvermarkt in Den Haag is een aansprekend gebouwencomplex met deels een historische waarde. Het gebouw aan de Pleinzijde is een Rijksmonument. De gebouwen aan de Kalvermarktzijde vormen een beschermd stadsgezicht en zijn geclassificeerd als toekomstig monument.

Verbetering gebruiksmogelijkheden

De panden zullen een grote inpandige renovatie ondergaan welke zal leiden tot een verbetering van de gebruiksmogelijkheden. De omvangrijke renovatie omvat het verbeteren van de bouwkundige en installatietechnische staat en het realiseren van een heldere ontsluiting- en circulatiestructuur. Qua installatietechniek betreft het renovatie, vervanging en het toevoegen van elektrotechnische, data en werktuigkundige installaties.