Zoeken

JuBi bereikt hoogste punt op 146 meter

Op donderdag  6 oktober bereikt het nieuwe onderkomen voor het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het hoogste punt. Het door Prof. Hans Kollhoff Architekten ontworpen project wordt gekenmerkt door twee torens van 146 meter (inclusief dakopbouw) en heeft een omvang van 132.000 m2. Het is daarmee momenteel het grootste rijksgebouw van Nederland. De uitvoering ligt bij JuBi BV. Een samenwerkingsverband van BAM Utiliteitsbouw, Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten, HOMIJ Technische Installaties en Imtech Nederland. Het kantoor wordt gebouwd in opdracht van de Rijksgebouwendienst.

jubi-hoogste-punt-index.jpg
jubi-hoogste-punt.jpg

Projectvoortgang

Piet Reijnen, projectdirecteur JuBi BV: "De bouw loopt goed op schema. Op dit moment is er zelfs een voorsprong op het contractschema van 6 tot 8 weken. De eerste twee verdiepingen zijn al zo goed als klaar. Alles wijst er dan ook op dat de afgesproken opleverdatum van eind 2012 wordt gehaald." Volgens Marc van Noort, projectmanager van de Rijksgebouwendienst, is dat onder andere te danken aan de goede voorbereiding. Van Noort: "De goede voorbereiding is kenmerkend voor het hele project, het is echt het halve werk. In het begin leek het soms wat overdreven maar aan het eind blijk je gewoon faalkosten te voorkomen."

 

Integrale samenwerking

Het project wordt gekenmerkt door de integrale samenwerking tussen de vier partijen in JuBi BV. Door de vorming van gelijkwaardige partijen in één organisatie is een bundeling van hoogwaardige kennis ontstaan. Deze manier van samenwerking heeft geleid tot innovatieve oplossingen, zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied.

Bewuste Bouwers

Het project heeft het keurmerk ‘Bewuste Bouwers'. Dit keurmerk wordt gegeven aan bouwplaatsen die hun rol als goede buur serieus nemen en respectvol met hun omgeving, milieu en eigen mensen omgaan. Aandacht voor de omgeving,  het milieu en veilig werken staan daarbij centraal.