Zoeken

Maatschappelijk Jaarverslag 2011

HOMIJ heeft eind maart haar Maatschappelijk Jaarverslag over 2011 uitgebracht. Met deze verslaglegging geeft HOMIJ inzicht in haar activiteiten en doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

mjv2011-index.jpg
mjv2011-cover.jpg

De hoofdpunten zijn:

  • Daling CO2-uitstoot naar 5,17 ton per fte
  • Daling IF-cijfer naar 7,7
  • Toename aantal werkplekinspecties
  • ISO14001-certificaat behaald
  • Toename investeringen in opleidingen

 

Alle activiteiten van HOMIJ op sociaal-maatschappelijk gebied worden jaarlijks gepresenteerd in het Maatschappelijk Jaarverslag. Transparantie is een belangrijke voorwaarde bij de uitgave van dit document. Daarom worden per deelgebied (Markt, Medewerkers, Milieu en Samenleving) ambities vastgelegd waarop getoetst wordt.

 

Belangrijkste doelstellingen voor 2012 zijn reductie van de CO2-uitstoot met 5% per fte in relatie tot 2011 en het verder verbeteren van het veiligheidsbewustzijn binnen HOMIJ.