Zoeken

Maatschappelijk Jaarverslag 2013

HOMIJ heeft haar Maatschappelijk Jaarverslag over 2013 uitgebracht. Met deze verslaglegging geeft HOMIJ inzicht in haar activiteiten en doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

MJV 2013.png
mjv-cover2013.jpg

De hoofdpunten zijn:

 

  • Daling CO2-uitstoot naar 4,54 ton per fte
  • Daling IF-cijfer naar 4,3
  • Daling aantal ongevallen

 

Alle activiteiten van HOMIJ op sociaal-maatschappelijk gebied worden jaarlijks gepresenteerd in het Maatschappelijk Jaarverslag. Transparantie is een belangrijke voorwaarde bij de uitgave van dit document. Daarom worden per deelgebied (Markt, Medewerkers, Veiligheid en Milieu) ambities vastgelegd waarop getoetst wordt.

 

Belangrijkste doelstellingen voor 2014 zijn reductie van de CO2-uitstoot met 5% per fte in relatie tot 2013 en het verder verbeteren van het veiligheidsbewustzijn binnen HOMIJ.