Zoeken

Memo relaties Homij inzake Corona

Aan relaties van: Homij Technische Installaties Homij Networks Homij DEC (Duurzame Energie Concepten) VolkerWessels Vastgoedbeheer

nieuws-index-mededeling.jpg

Geachte relatie,

 

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaan snel. Als Homij Technische Installaties volgen we – uiteraard – de afgekondigde maatregelen en adviezen. Aanvullend zijn specifiek voor ons bedrijfsproces aanvullende maatregelen genomen. Hierbij geldt dat wij ernaar streven onze werkzaamheden zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden, waarbij veiligheid en gezondheid van ons allen voorop staat. Vanaf heden zijn binnen Homij onderstaande maatregelen van kracht:

 

  • Thuiswerken waar mogelijk. De bezetting op kantoor is beperkt. Medewerkers blijven bereikbaar via hun persoonlijk mailadres of via de algemene contactgegevens.
  • Op werkplekken maximaal 3 personen bij elkaar, waarbij een minimale afstand van 1,5 meter wordt bewaard.
  • Medewerkers volgen de hygiëne-richtlijnen vanuit het RIVM. Bij ziekte of lichte klachten (hoesten / niezen) blijven medewerkers thuis.
  • Het is onze medewerkers niet toegestaan te werken in ruimtes waar anderen aanwezig zijn met bovengenoemde gezondheidsklachten.
  • Indien bij onze opdrachtgever strengere richtlijnen gelden dan de onze, dienen onze medewerkers zich te houden aan de richtlijnen van de opdrachtgever.

 

Vanuit Homij is een kernteam samengesteld op de voortgang van het bedrijfsproces te monitoren. Hierbij is aandacht voor uiteenlopende zaken als: ziekteverschijnselen, leverbetrouwbaarheid, voorraden, etc. Indien er onverhoopt aanleiding is werkzaamheden te staken, wordt u hierover geïnformeerd door uw vaste contactpersoon. Ook met eventuele vragen kunt u zich richten tot uw vaste contactpersoon.

 

Dit bericht is bestemd voor alle relaties van Homij Technische Installaties, Homij Networks, HOMIJ DEC en VolkerWessels Vastgoedbeheer.

 

Met vriendelijke groet,

Homij Technische Installaties

 

Antonio Navarrete        

Hans Fabri      

Ruud van Zijl   

Gerben Jacobs