Zoeken

Nieuwe Overheidsdatacenter is opgeleverd

Op donderdag 27 november heeft de formele overdracht plaatsgevonden van de oplevering van het nieuwe Overheidsdatacenter (ODC) Haagse km2. Na gunning van de aanbesteding in november 2013 heeft het consortium HP-HOMIJ binnen een jaar een energiezuinig datacenter gebouwd in een bestaand overheidspand, het Rijksbedrijvencentrum te Rijswijk.

ODC-HP 2.png
odc rijswijk opgeleverd.jpg

De heer Antonio Navarrete directeur van HOMIJ retourneerde symbolisch de sleutel van het ODC aan de wnd. Directeur SSC-ICT, de heer Bob van Graft. Aldus werd de overdracht van het ODC aan de beheerorganisatie bekrachtigd. In zijn speech prees de heer van Graft de onderlinge samenwerking met HP-HOMIJ, het Rijksvastgoedbedrijf en SSC-ICT en hij bedankte alle medewerkers die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het ODC. In de komende weken zullen de voorbereidingen voor in gebruik name worden uitgevoerd, waarna het ODC vanaf januari gereed is voor ontvangst van de te migreren datacenters. De officiële opening van het ODC Haagse km2 zal in het eerste kwartaal van 2015 plaatsvinden.

Het terugbrengen van het aantal datacenters past in het beleid van het kabinet naar een efficiënte en compacte rijksdienst. Om dat te bereiken gaat het onder andere om meer samenwerking binnen de rijksdienst, goedkoper werken met minder ambtenaren en een goede dienstverlening. Voor de samenvoeging van de datacenters is het Programma Consolidatie Datacenters (PCDC) opgesteld. 
Het overheidsdatacenter Haagse km2 is gesitueerd in het bestaande Rijksbedrijvencentrum op het bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk. Het gebruik maken van een bestaand overheidsgebouw past in het huisvestingbeleid om bestaande rijkspanden efficiënt in te zetten. Innovatieve technieken zorgen ervoor dat het datacenter energiezuinig is.

Over de 4 datacenters

Het Overheidsdatacenter Rijswijk is één van de vier overheidsdatacenters waar de andere 64 bestaande datacenters in op gaan. De andere zijn opgezet door de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen, het samenwerkingsverband Rijkswaterstaat/Dienst Justitiële Inrichtingen in Amsterdam en de Belastingdienst in Apeldoorn zijn inmiddels geopend.

Over SSC-ICT

SSC-ICT Haaglanden is de Haagse dienstverlener voor de ICT-diensten van acht ministeries: IenM, VWS, SZW, FIN, VenJ, AZ, BuZa en BZK. De shared service-organisatie voorziet deze ministeries van de juiste ICT-middelen en verricht de daarbij horende ondersteunende werkzaamheden. SSC-ICT Haaglanden is onderdeel van het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (OBR) van het ministerie van BZK.

Over HP-HOMIJ

HP-HOMIJ is een samenwerkingsverband van Hewlett Packard Nederland en HOMIJ Technische Installaties, waarin HP het ontwerp verzorgt en HOMIJ de installatie en het onderhoud.

Bron: SSC-ICT Haaglanden | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. www.gdi.nl.