Zoeken

Onderhoud op niveau voor Bilthoven Biologicals

Vanaf 2015 voert HOMIJ Technische Installaties voor een periode van vier jaar het technisch onderhoud uit in de gebouwen op het Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven. Hiervoor heeft HOMIJ opdracht gekregen van Bilthoven Biologicals.

Bilthoven-Biologicals-logo-2501.jpg
20150130 - onderhoud Bilthoven Biologicals.jpg
Antonie van Leeuwenhoekterrein

Bilthoven Biologicals heeft het terrein en de gebouwen begin 2014 overgenomen van het Rijk. Andere gebruikers – naast Bilthoven Biologicals – zijn het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Intravacc en Micreos.

 

De gebouwen op het terrein zijn in meerdere opzichten divers van aard. Qua gebouwtype variëren deze van laboratoriumfunctie, productieruimte, kantoorfunctie tot energiegebouw. De bouwjaren van de gebouwen variëren ook sterk; van 1951 tot 2013.

 

Het onderhoud zal in nauwe samenwerking met Bilthoven Biologicals worden uitgevoerd. De focus voor het onderhoud ligt op het leveren van ‘onderhoud op niveau’. Zodanig dat het onderhoud past bij de gebruiksfunctie en toekomstvisie van het betreffende gebouw.