Zoeken

Onderzoek naar ondergrondse infrastructuur Binnenhof

In aanloop naar de renovatie van het Binnenhof zijn er in de periode april en mei 2021 12 proefsleuven gegraven op en rond het complex van het Binnenhof. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd om de exacte ligging van kabels en leidingen in beeld te brengen. Zodat bij de volgende werkzaamheden bekend is waar wel en niet in de grond gewerkt kan worden. Het onderzoek is bedoeld om eerder uitgevoerd archiefonderzoek en onderzoek met behulp van radartechnologie te valideren.

20210622 Binnenhof Renovatie - nieuws - proefsleuven-1.jpg
20210622 Binnenhof Renovatie - nieuws - proefsleuven-1.jpg

Vanwege de openbare, historische omgeving en het hoge risicoprofiel vereiste de uitvoering afstemming met diverse partijen. Door goed overleg met de betrokkenen kon met de verschillende belangen rekening worden gehouden.

 

De inventarisatie van de ondergrond is onderdeel van de opdracht van Combinatie De Kroon (bestaande uit Koninklijke Woudenberg en Homij). Voor deze specialistische werkzaamheden is Visser & Smit Hanab ingezet. Met behulp van hun materieel en een ervaren team zijn in totaal 12 proefsleuven gegraven tot een diepte van anderhalve meter.

Over Combinatie De Kroon B.V.

Combinatie De Kroon B.V. bestaat uit Koninklijke Woudenberg en Homij en is bij de renovatie van het Binnenhof verantwoordelijk voor Complexdeel 3. Dit deel bevat de renovatie van het ministerie van Algemene Zaken en de realisatie van de centrale energievoorziening.