Zoeken
Binnenkant SPIL centrum Eckart met HomeMade Special verduurzaming cover

Onze visie op verduurzamen

Homij hecht grote waarde aan het creëren van een gezond binnenklimaat.

Klimaatverandering en verduurzaming is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Maar het verduurzamen van gebouwen doe je er niet zomaar even bij. Effectieve en toekomstbestendige verduurzaming vraagt om een gedegen visie. De visie van Homij berust op de principes van de Trias Energetica, gedrag, circulariteit en een gezond binnenklimaat.

Trias Energetica zoals gezien door Homij. Normale trias energetica als basis, daarboven zuinige installaties, isoleren & ventileren, energie opwekken en domotica, alles omringd door gedrag, de belangrijke bepalende factor.

Trias Energetica

De basis van iedere verduurzaming is in onze visie te vinden in de Trias Energetica. Deze volgt drie stappen:

  1. energieverbruik minimaliseren;
  2. duurzame energie gebruiken (bij voorkeur lokaal opgewekt);
  3. gebruik van fossiele brandstoffen minimaliseren.

Homij gaat dus in eerste instantie samen met de klant op zoek naar mogelijkheden om zoveel mogelijk energie te besparen. Vervolgens probeert Homij zoveel mogelijk winst te behalen met het gebruik van duurzame energie, die we het liefst uit de lokale omgeving halen. Door op deze manier in te zetten op energiebesparing en duurzame energie kunnen we het gebruik van fossiele brandstoffen beperken of zelfs uitsluiten. En als fossiele brandstoffen toch nodig zijn, dan zetten we ze zo efficiënt mogelijk in.

Gedrag

Het beperken van de energievraag is de belangrijke eerste stap van de Trias Energetica. Hierin spelen de installaties een grote rol, maar uiteindelijk staat of valt alles met het gedrag van de gebruiker. Hoe een gebruiker omgaat met de installaties is van directe invloed op het energieverbruik en de kwaliteit van het binnenklimaat. Het gedrag van de eindgebruiker is hiermee rechtstreeks verbonden aan de Trias Energetica en bepaalt mede ons uitgangspunt voor verduurzaming.

Subsidies, een welkom steuntje in de rug

Onderdeel van de dienstverlening van Homij is dat wij meekijken als het gaat om mogelijke subsidies. De overheid biedt diverse subsidies aan voor verduurzaming, waarmee de investeringskosten verlaagd worden en het rendement verhoogd. De volgende subsidies zijn met name interessant:

MIA\Vamil | Investeringsaftrek voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken die vermeld staan op de milieulijst.
ISDE | Subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
EIA | Energie-investeringsaftrek. Belastingvoordeel voor bedrijven die investeren in duurzame energie en energiezuinige technieken.
SDE++ | Subsidie voor bedrijven die hernieuwbare (duurzame) energie gaan produceren en CO2-verminderende technieken gaan toepassen.
DUMAVA | Subsidie om eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet te komen in de kosten om te verduurzamen.

10R Model - refuse, reduse, redesign, re-use, repair, renovate, remanufacture, re-purpose, recycle, revocer

Circulariteit

Ook circulariteit is een belangrijk onderdeel van Homij’s visie op verduurzaming. Om écht te verduurzamen moeten we kritisch kijken naar materiaalgebruik en circulariteit. Het 10R-model speelt hierin een grote rol. Het 10R-model bestaat uit de onderdelen zoals hiernaastgeïllustreerd. Het 10R-model voor circulariteit is een doeltreffende leidraad voor bedrijven die duurzaamheid serieus nemen. Het minimaliseert verspilling, vermindert kosten en bevordert een groen imago, met grote efficiëntie. Voor gebouwen die de toekomst omarmen is dit model een onmisbaar instrument. Het 10R-model is daarom ook bij Homij een belangrijke leidraad voor circulariteit.

Gezond binnenklimaat

Bij verduurzaming komt meer kijken dan alleen de energieprestatie en uitstoot van een gebouw, vinden we bij Homij. Bij een duurzaam gebouw hoort ook een gezond binnenklimaat. Duurzaamheid gaat dus verder dan de invloed op het milieu en gaat ook over de invloed van een gebouw op de mensen die er werken, wonen of bezoeken. Homij hecht daarom grote waarde aan het creëren van een gezond binnenklimaat. Een gezond binnenklimaat is bovendien niet alleen goed voor de medewerkers, maar ook voor de energierekening voor het bedrijf. Een gezond binnenklimaat zorgt ervoor dat medewerkers gezonder zijn, minder stress ervaren, creatiever kunnen zijn en een beter concentratievermogen hebben. Hierdoor gaat de productiviteit binnen het bedrijf omhoog en daalt het ziekteverzuim. Ook levert een gezond binnenklimaat een positief imago op.

Van visie naar praktijk

Op het gebied van installaties vult Homij de Trias Energetica in aan de hand van vier elementen: isoleren & ventileren, zuinige installaties, energie opwekken en domotica. Bij alle elementen speelt circulariteit een belangrijke rol. Homij kijkt eerst naar de mogelijke energiebesparing door middel van solide isolatie en ventilatie. Hiermee is vaak al veel winst te behalen. Daarna zijn de installaties een belangrijke schakel. Homij zet in op zo zuinig mogelijke installaties die de energievraag verder beperken. Bij de opwekking van energie streven we ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie, bij voorkeur lokaal opgewekt. Tot slot gelooft Homij dat een goed gebouwbeheerssysteem, inclusief goed ingeregelde installaties, alle factoren weer met elkaar verbindt. Met een goede invulling van deze vier elementen zorgt Homij voor een gezond en comfortabel binnenklimaat voor de eindgebruikers.

Meer over verduurzaming Neem contact op