Zoeken

Oplevering verduurzaming De Resident te Den Haag

Op 28 juni 2019 heeft de oplevering plaatsgevonden van de werkzaamheden voor het Rijksvastgoedbedrijf in het gebouwencomplex De Resident te Den Haag. HOMIJ Technische Installaties heeft in de betreffende gebouwen het verwarmingssysteem aangepast. Belangrijkste resultaten van het werk: toename comfort, verlaging CO2-uitstoot en lagere exploitatiekosten.

20190627 Oplevering verduurzaming Resident Den Haag.jpg

De Resident is een beeldbepalend gebouw in het centrum van Den Haag. In 2015 zijn twee panden samengevoegd die de dagelijkse werkplek vormen voor 2.200 ambtenaren van de ministeries van VWS en SZW. Koudeklachten in het pand vroegen om een intelligente en tevens snelle oplossing.  

20190627 Oplevering verduurzaming Resident Den Haag.jpg

Resultaat

Op het werk zat een enorme tijdsdruk: er werd zeven of tien dagen gewerkt per twee verdiepingen, afhankelijk van hun grootte. In die tijd is het eenpijpssysteem voor de verwarming vervangen door een tweepijpssysteem. Hierdoor wordt de aanvoertemperatuur naar elke verwarmingsunit gelijk zonder dat de installatie altijd op vollast hoeft te draaien. Daarnaast is de regelinstallatie aangepast en meetapparatuur geplaatst om de instellingen blijvend te kunnen optimaliseren. Aangezien er met deelopleveringen is gewerkt, zijn de eerste resultaten nu al merkbaar: het aantal comfortklachten is afgenomen.

Business as usual

In De Resident zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevestigd. De werkzaamheden van deze ministeries bleven doorgang vinden tijdens het werk van HOMIJ. De veiligheid van alle mensen in het gebouw heeft altijd de hoogste prioriteit gehad. Dat betekent dat HOMIJ rekening hield met de gewoontes van de mensen die er werken, met looproutes in het gebouw, gebruik van de liften maar ook met bijvoorbeeld een bezoek van een schoolklas aan een ministerie.