Zoeken

Renovatie Helicon VMBO Den Bosch gaat van start

Direct na de carnavalsvakantie start de grote renovatie van het schoolgebouw van Helicon VMBO aan de Hervensebaan in Den Bosch. In krap één jaar tijd krijgt het pand een compleet nieuw groen vooraanzicht en deels een uitbreiding en herinrichting. HOMIJ Eindhoven geeft het complex een volledige installatietechnische upgrade, inclusief meerjaren onderhoudscontract.

Helicon 11.jpg
helicon-1.jpg

Het huidige Helicon-gebouw dateert van 1980 en is na 35 jaar intensief gebruik toe aan een opknapbeurt. Het totale complex is 5.900 m² groot en bestaat uit vier geschakelde bouwdelen. Het hoofdgebouw telt drie bouwlagen. De andere drie bouwdelen met elk één bouwlaag zijn de aula, een praktijkvleugel en een sportgedeelte met gymzalen en was- en kleedruimtes. De gebouwdelen worden nu nog verwarmd met twee conventionele gasketels. Voor warm water is een boiler aanwezig. Alleen de praktijkvleugel heeft mechanische ventilatie. In de overige bouwdelen is alleen natuurlijke trek door middel van spuien mogelijk.

Eigentijds

‘Het hele complex wordt echt weer een school van deze tijd’, zegt projectleider Eric van Iersel van HOMIJ Eindhoven. ‘Door ons zusterbedrijf en renovatiespecialist de Bonth van Hulten worden bouwkundige aanpassingen gedaan waarmee de school haar onderwijskundige wensen kan realiseren. De nieuwe buitengevels krijgen een wand, of zoals de school zegt, een ‘waterval’ van natuurlijk groen die het Helicon-onderwijs symboliseert. HOMIJ Eindhoven pakt de installaties aan. In grote delen van het complex worden de waterinstallatie en rioleringen aangepast. Daarnaast komt er een centrale verwarmingsinstallatie met een combinatie van radiatoren en luchtbehandeling voor verwarming en koeling. Verder vernieuwen of installeren we op diverse plekken in het complex de elektriciteits- en gasinstallaties, komt er een nieuw brandmeld- en inbraaksysteem en installeren we een nieuwe boiler en afzuigingsinstallatie voor de was- en kleedruimtes in het sportgedeelte. In de praktijkvleugel worden de verlichtingsinstallatie en het data- en telefoonnetwerk aan de eisen van deze tijd aangepast.’

Afstemmen

HOMIJ Eindhoven ondertekende als hoofdaannemer het contract met Helicon op 6 februari jongstleden. Daartoe behoort ook een prestatiegericht onderhoudscontract voor zowel het bouwkundige onderhoud als het onderhoud aan de gebouwgebonden installaties voor tien jaar. Nu is volgens Van Iersel de planning een grote uitdaging: ‘Delen van het gebouw blijven tijdens de renovatie in gebruik. Wij zullen als HOMIJ Eindhoven en de Bonth van Hulten onze werkzaamheden dus goed met de school afstemmen, zodat zowel de renovatie als het onderwijs op een prettige en veilige manier kunnen worden uitgevoerd.’