Zoeken

Renovatie van Het Corpac Huis

Het Corpac Huis aan het Reitseplein in Tilburg wordt middels een grondige renovatie in zestien maanden omgetoverd tot een modern eigentijds ondernemingshuis. Van Spaendonck gaat voor de uitvoering van de renovatie samenwerken met hoofdaannemer Mertens uit Weert en HOMIJ uit Eindhoven voor de installatietechniek. Gestreefd wordt naar een BREEAM excellent certificaat in het kader van duurzaamheid en een energielabel A.

1.jpg
1.jpg

Het Corpac Huis aan het Reitseplein in Tilburg stamt uit 1968. Het is een kenmerkend ontwerp geweest van architectenbureau Van den Broek en Bakema. Hoewel het pand altijd goed onderhouden is voldoet het niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Er is gekozen voor renovatie in het kader van duurzaamheid maar tevens wil Van Spaendonck het bijzondere karakter van het gebouw in ere houden.Ook de huidige biodiversiteitstuin krijgt gelijktijdig met de renovatie een nieuw gezicht. De renovatie begint in mei 2015 en zal naar verwachting in september 2016 gereed zijn. In de tussentijd zullen huurders uit het hoofdgebouw elders gehuisvest worden.

Het ontwerp van het gebouw is van architectenbureau Cepezed uit Delft. De installaties zijn ontworpen door adviesbureau Nelissen uit Eindhoven. Op 24 december 2014 is de aannemingsovereenkomst getekend. De hoofdaannemer is bouwbedrijf Mertens uit Weert en HOMIJ Technische Installaties is gecontracteerd als onderaannemer voor de installaties.

 

De ambitie is om samen met andere partijen te komen tot een ondernemingshuis nieuwe stijl.
Een ondernemingshuis dat een thuisbasis biedt aan ondernemers en hun belangenbehartigers, maar dat ook een thematisch ondernemingshuis is voor de regio Midden Brabant waar visies gedeeld worden, ideeën ontstaan en samenwerkingen gesmeed worden. Geheel in de stijl van "door samenwerking worden kleine dingen groot".

 

Bouwend Nederland, De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant zijn voornemens hun intrek te nemen in het gerenoveerde Corpac Huis. Met loket.nl, Van Spaendonck Online, Van Spaendonck BrancheAdvies, VSP Risk en Wissenraet Van Spaendonck wordt een sterke basis gelegd. Het Ondernemingshuis nieuwe stijl is "the place to be" voor organisaties, bijeenkomsten, events en overleg gericht op MKB en ondernemerschap.