Zoeken

Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij gelanceerd

30 organisaties en bedrijven, waaronder HOMIJ Technische Installaties, bundelen de krachten met de gemeente om Utrecht stap voor stap CO2-neutraal te maken. Samen hebben ze de afgelopen maanden het ‘Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij’ opgesteld. Het akkoord is 5 juni jl. officieel gelanceerd met een digitale bijeenkomst.

20200605 stadsakkoord utrecht visual.jpg
20200605stadsakkoord utrecht ondertekenaars.jpg

De deelnemende partijen stellen mensen en middelen beschikbaar voor gezamenlijke projecten en cocreatie. Doel is dat steeds meer woningen en andere gebouwen in Utrecht energiezuinig worden en schone energie gebruiken. Het Stadsakkoord bestaat momenteel uit 19 ‘deals’ met afspraken over concrete acties die bijdragen aan de energietransitie. Eén van de stappen in die transitie is het aardgasvrij maken van Utrecht. Dat kan alleen als alle partijen goed samenwerken.

Het Stadsakkoord is onderdeel van de plannen voor de energietransitie die de gemeente samen met de stad maakt. Daarbij hoort ook het stoppen met het gebruik van aardgas. “We willen dat een duurzaam huis of bedrijf voor iedereen haalbaar en betaalbaar is”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). “Door samen te werken aan onze doelen en kennis te delen, komen we verder. We kunnen door dit Stadsakkoord bijvoorbeeld alternatieven voor energiezuinige verwarming testen en breed beschikbaar maken, en ook zorgen voor voldoende opleidingsplaatsen, zodat er technisch geschoold personeel is voor de installatie.”

 

Antonio Navarrete: "Voor HOMIJ was het vanzelfsprekend om aan te sluiten bij het Stadsakkoord. Allereerst vanwege onze nauwe betrokkenheid bij het aanjagen van de instroom van leerlingen richting installatietechniek en het verzorgen van opleidingsplaatsen, waarvan VTi Amsterdam een mooi voorbeeld is. Ten tweede ook vanwege onze activiteiten in Utrecht, bijvoorbeeld in het stationsgebied waar we werken aan diverse gebouwen."