Zoeken

Techniek kan ook esthetisch zijn (NATO)

Het NATO Communications and Information Agency, kortweg NCIA, is het onderdeel van de NAVO dat ICT-gerelateerde services levert aan de aangesloten lidstaten. Het NCIA is wereldwijd op verschillende locaties gevestigd. Eén ervan bevindt zich in Den Haag.

Den Haag - NCIA_DSC8714151-2327x1552.jpg

Om NCIA in Den Haag te houden, moest er het nodige gebeuren aan het pand. Het was te klein om alle medewerkers te huisvesten en bovenal erg gedateerd. Het Rijksvastgoedbedrijf schreef een tender uit voor nieuwbouw en renovatie van het bestaande gebouw. De uitvraag was het uitwerken van een voorontwerp (van architect Harold Threels sr.) tot een uitvoeringsgereed ontwerp, bouwvoorbereiding en realisatie van het project. De opdracht is door het Rijksvastgoedbedrijf gegeven aan Bouwcombinatie NCIA vof, bestaande uit Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw. Vanuit Bouwcombinatie NCIA vof zijn partners aangesloten; MVSA Architects voor uitwerking van het ontwerp en HOMIJ voor ontwerp en realisatie van de technische installaties.

 

Bouwcombinatie NCIA heeft de nieuwbouw ter aanvaarding aangeboden aan opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de nieuwbouw aanvaard.

Eigen oplossing

De nieuwbouw wordt gekenmerkt door een opvallend atrium gemaakt van twee glazen kappen. ‘Met zo’n groot atrium heb je kans op warmteophoping en koudeval’, vertelt projectleider Gé Perry. ‘Dat werd tijdens het uitwerken van het DO duidelijk in het 3Dmodel in BIM. Uit een simulatieberekening bleek dat er inderdaad een reële kans was op koudeval.’ Er waren dus maatregelen nodig, liefst zo veel mogelijk uit het zicht. De hoofddraagconstructie van de glazen kap is zelf niet van glas en daar zag Perry mogelijkheden. Hij kwam met de oplossing: het inblazen van lucht onder de glazen kap en deze vervolgens met norzels verdelen. Zo ontstaat een gelijkmatige luchtstroom onder de kap. ‘Dit was een oplossing met respect voor de esthetische omgeving’, zegt Perry. ‘De norzels zitten verwerkt in balken waarin ook ledstrips en branddetectie zijn geïntegreerd. Er zit veel meer boven je hoofd dan je ziet.’ Behalve dan de luchtkanalen die normaliter boven het plafond zitten. De lucht wordt hier aangevoerd via grondkanalen die nog voor de eerste stort tussen de heilpalen zijn gelegd, in nauwe samenwerking met VolkerWessels-collega M.J. Oomen.

Hoge eisen aan installaties

NCIA draait om digitale communicatie. Daarom is er een dynamische UPS geplaatst. ‘Dit is een no-break installatie die continu draait’, legt projectmanager Michel Molenaar uit. ‘Bij een spanningsuitval of –dip neemt de UPS de spanning voor het preferente gedeelte over, zodat het noodstroomaggregaat de tijd krijgt op te starten en na 15 seconden stroom te leveren.’ De hoge eisen van de opdrachtgever aan de ICT-voorzieningen zijn ook terug te vinden in de redundante uitvoering van de proceskoeling.

Begrip

Tijdens de realisatie kwamen er klachten over geluidsoverlast, ondanks strikte naleving van de contractuele afspraken over de tijden voor luide werkzaamheden. Molenaar: ‘We hebben een lean overleg gehad met de gebruikers, de opdrachtgever en het bouwteam. Door mensen op de hoogte te stellen van de werkzaamheden ontstaat meer begrip. Vanaf dat moment zaten we elke donderdagochtend om tafel. En dit is maar één voorbeeld van de goede onderlinge samenwerking waardoor het gewenste resultaat is bereikt in een goede werksfeer.’