Zoeken

Upgrade computerruimten Ministerie Verkeer & Waterstaat

De Rijksgebouwendienst heeft HOMIJ Technische Installaties opdracht gegeven voor het vernieuwen van twee computerruimten. Het betreft twee ruimten van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, de ruimten zijn gelegen aan de Plesmanweg en Koningskade in Den Haag.

ministerie-verkeer-waterstaat.jpg
ministerie-verkeer-waterstaat.jpg

De computerruimten van het Ministerie van V&W op genoemde locaties voldoen niet meer aan de eisen die de ICT-dienst stelt aan deze ruimten. Op beide locaties zal de installatietechniek aangepast worden om te voldoen aan moderne eisen. De belangrijkste werkzaamheden betreffen het aanbrengen van een modern koelconcept en het op peil brengen van noodstroomvoorzieningen.

TIER-II en TIA

In beide computerruimten zullen klimaatinstallaties en elektrotechnische installaties geplaatst worden, gedimensioneerd op 400kW en 250kW, resp. locatie Koningskade en Plesmanweg. De installaties zijn ontworpen conform TIER-II en TIA942 waarbij voor de gehele installatie een N+1 situatie op componentniveau geldt, waarbij sprake is van een enkelvoudig distributiepad.

 

Naast de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden zullen enkele bouwkundige maatregelen getroffen worden. Het zal met name gaan om het treffen van voorzieningen voor het kunnen plaatsen en installeren van de nieuwe installaties.

In gebruik tijdens werkzaamheden

Het uitvoeren van de opdracht (met een waarde van rond de € 3.000.000) start direct, eind december 2009 zullen de werkzaamheden worden opgeleverd. Tijdens de werkzaamheden van HOMIJ vinden alle processen regulier doorgang.