Zoeken

Veiligheidsregio Twente gunt onderhoud aan HOMIJ

Veiligheidsregio Twente (VRT) heeft onlangs een aanbestedingsprocedure afgerond voor het installatietechnische onderhoud aan haar gebouwen. Deze aanbesteding is op basis van economisch meest voordelige inschrijving (emvi) gewonnen door HOMIJ Technische Installaties.

Veiligheidsregio Twente.jpg
veiligheidsregio+twente.jpg

Het meerjaren onderhoud zal resultaatgericht uitgevoerd worden, op basis van NEN 2767. Onder ‘resultaatgericht onderhoud’ wordt verstaan: het uitvoeren van onderhoud op basis van de conditie van de onderdelen (conditiemeting) in plaats van via van tevoren vastgestelde cycli. Voor de verschillende installatiedelen zijn minimale conditiescores gedefinieerd. De uitvoering van het onderhoud wordt getoetst op basis van vastgelegde kritische succesfactoren. Deze hebben onder meer betrekking op energie en klantgerichtheid.

 

In totaal heeft de opdracht betrekking op zo’n 35.000 m2 vloeroppervlak. Tot de te onderhouden gebouwen behoren onder meer 31 brandweerkazernes, meldkamer voor hulpdiensten en enkele gebouwen op Luchthaven Twente. De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaren.