Zoeken

Verlenging certificering BRL-9500 – Energieprestatie gebouwen

Homij heeft de hercertificering voor BRL-9500 met goed gevolg afgerond. Met dit certificaat is Homij bevoegd om haar klanten van dienst te zijn met het geven van maatwerkadvies voor de energieprestatie van gebouwen. Het adviestraject wordt afgesloten met het vaststellen van het energielabel en de registratie van het label bij de RVO.

20220117 label-u-bouw.jpg
20220117 label-u-bouw.jpg

Homij voelt een verantwoordelijkheid om haar klanten te helpen gebouwen op het vereiste niveau te brengen. Door de verbeteringen zoveel mogelijk te integreren in de reguliere onderhoudswerkzaamheden, worden (kantoor)gebouwen op efficiënte wijze verduurzaamd. Het startpunt is het bereiken van minimaal energielabel C, zoals vereist per 1 januari 2023. Maar de maatregelen dragen vooral ook bij aan verbetering van het binnenklimaat. Homij gaat bij verduurzaming voor win-winsituaties; én energiebesparing én meer comfort.

Kijk voor meer informatie over energielabels en verduurzaming van gebouwen op www.homij.nl/plus.