Zoeken

W-installaties brandweerkazerne Emmen

HOMIJ Groningen heeft onlangs opdracht gekregen voor het realiseren van de werktuigbouwkundige installaties voor de nieuw te bouwen brandweerkazerne in Emmen. 

brandweerkazerne-emmen.jpg
brandweerkazerne-emmen.jpg

Het huidige gebouw van de brandweer in Emmen voldoet niet meer aan de functionele en technische eisen die vanuit het gebruik gesteld worden. Sinds de realisering van de kazerne in 1966 is het taakveld van de brandweer aanzienlijk verruimd en is de organisatie gegroeid. De verruiming van werkzaamheden betreft niet alleen vergunningverlening en handhaving, maar ook zijn werkzaamheden op het gebied van hulpverlening en rampenbestrijding in de afgelopen periode gewijzigd. Wijzigingen in het bouwbesluit zorgen ervoor dat het gebouw niet meer aan de huidige eisen voldoet.

 

Daarnaast is in het kader van de ontwikkeling Masterplan - Emmen Centrum de bestemming van de huidige locatie van de brandweerkazerne gewijzigd. Besloten is tot het realiseren van nieuwbouw aan de Nijbracht in Emmen.

Bureau de Gruyter (BDG) uit Zwolle is gekozen als architect voor dit project. Er is sprake van een ontwerp dat goed inspeelt op de eisen die de gemeente heeft gesteld aan logistiek en functionaliteit. Deerns uit Groningen is gekozen als installatieadviseur voor dit project.

 

Er wordt uitgegaan van een bouwoppervlak van circa 4.500 m² bruto vloeroppervlak. De gemeente wil de nieuwe huisvesting in 2012 in gebruik nemen.

 

Qua duurzaamheid voldoet het project ook aan eisen van deze tijd. Installatietechnisch komt er een gesloten WKO-systeem. Tevens worden twee HRe-ketels en één HR-ketel geplaatst. De CV kent de volgende stappen: 1e+2e trap Sterlingmotoren, 3e trap Warmtepomp, 4e en 5e trap HR deel van HRe ketels, 6e trap gewone HR ketel.

Voor de koeling wordt het WKO-systeem gebruikt aangevuld met een koelmachine. Afgifte van warmte en koude geschiedt door resp. vloerverwarming en vloerkoeling.

HRe-ketel, eigen energiecentrale

De HRe-ketel, ook wel Micro-WKK genoemd, is een kleine energiecentrale in het gebouw. Net als de gewone HR-ketel maakt hij warmte en warm water. Maar tegelijkertijd ook elektriciteit. Op deze manier wordt het verbruikte gas veel efficiënter benut en is een fors hoger rendement mogelijk. Het hogere rendement is goed voor een besparing op de maandelijkse energienota en voor een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot.