Zoeken

WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst!

Onze medewerkers voeren dagelijks handelingen uit die levensgevaarlijk kunnen zijn. Maar door goed op elkaar te letten en aandachtig te werken, voeren zij deze handelingen veilig uit. Ook bij kleinere handelingen is oplettendheid en zorgvuldigheid geboden. Vakmensen nemen geen onaanvaardbare risico's.

Veiligheidsregels

Bij HOMIJ zetten we ons in om onveilige situaties te allen tijde te voorkomen, daarom zijn de volgende veiligheidsregels opgesteld:

 

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
 • Zorg voor veilig afzetting bij de werkplek;
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen;
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek;
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse);
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs;
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden.

Veiligheidswaarden

De bedrijfscultuur van HOMIJ draait om veilig werken zonder daaraan concessies te doen. Bij alle werkzaamheden van HOMIJ gelden te allen tijde de volgende waarden:

 

 • Consequent: Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen;
 • Verantwoordelijk: Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen;
 • Leerbereid: Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen;
 • Open: Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid;
 • Actie: Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil;
 • Respect: Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid;
 • Eerlijk: Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen.

We werken veilig of we werken niet

Kernwaarde: Veiligheid - We werken veilig of we werken niet

 

WAVE is het Veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels. Deze regels gelden voor de sectoren Bouw & Vastgoed Nederland (waaronder HOMIJ Technische Installaties), Infrastructuur Nederland, Energie Onshore en Telecom.