Zoeken
Almere - Aeres Hogeschool 2116.jpg

Aeres Hogeschool

Groenste hogeschool van Nederland

Het nieuwe gebouw van de Aeres Hogeschool in Almere is energieneutraal en circulair gebouwd. Niet voor niets kreeg het als bijnaam: 'De groene long'. Met ingang van dit schooljaar is het in gebruik genomen. In 2022 zal het ook nog eens het ontvangstgebouw zijn voor de Floriade. Homij staat in voor de extreem duurzame installatie.

Groenste hogeschool van Nederland

Homij verzorgde alle gebouwgebonden installaties in de nieuwbouw, dus zowel de E- als W-installaties. In een doorlooptijd van zeven maanden is een duurzaam en modern pand neergezet dat verder gaat dan alleen het plaatsen van een warmtepomp en ledverlichting. “Uniek aan het pand is de zonnepanelenconstructie. Er liggen 400 zonnepanelen op het dak, die een luifel vormen voor het dakterras. Daarnaast hangen er 300 aan de gevel”, vertelt Sven Jakobsen, projectleider vanuit Homij. “Het meet- en regelsysteem zorgt voor een slimme energievoorziening en bij de keuze voor producten is sterk rekening gehouden met circulariteit. Producten moeten lang meegaan en gemakkelijk te recyclen zijn.” Als voorbeeld noemt hij de kunststof leidingen die tot granulaat gemaakt kunnen worden. Ook hoeft de installatie niet aangepast te worden wanneer van twee ruimtes één ruimte gemaakt wordt. Dan is enkel een aanpassing van de software voldoende.

Tijd voor nieuwe ideeën

Om een zo duurzaam mogelijk gebouw neer te zetten, vergt wel een andere manier van denken dan normaal. Door extra na te denken over mogelijke toepassingen, ontstaan nieuwe ideeën die het gebouw naar een nog hoger niveau tillen. Zo kwam groenaannemer Ginkel Groep op het idee om regenwater op te vangen en te gebruiken voor de beplanting aan de gevel. Jakobsen: “Wij hebben een irrigatiesysteem aan de gevel aangelegd. Samen met Ginkel Groep hebben we een buffervoorziening uitgewerkt waarin regenwater wordt opgevangen voor de planten. Tijdens het project kwamen er zo steeds duurzaamheidsaspecten bij. Daar is echt de tijd voor genomen.” En dat terwijl de school in een vrij korte tijd gebouwd wordt. In september is het gebouw in gebruik genomen door de studenten en leerkrachten. Door de korte bouwperiode moesten de bedrijven wel erg scherp blijven om geen fouten te maken, vertelt Jakobsen. “De planning is de grootste uitdaging, maar alle partners denken met elkaar mee. Er was een supergoede sfeer op de bouwplaats, wat het heel leuk maakt ondanks de hoge druk. Uitdagingen zijn steeds opgelost met elkaar.”

Het voelt WELL

De inzet van alle meewerkende partijen wordt beloond met een Platinum WELL-certificaat, dat aangeeft dat de gezondheid en het welzijn van de gebruikers optimaal gewaarborgd zijn. Bij de bouw van de school is vanaf het ontwerp steeds rekening gehouden met het milieu, circulariteit, duurzaamheid en het welzijn van de gebruikers. “Normaal gesproken wordt er vooral naar duurzaamheid en het milieu gekeken, maar bij dit project wordt er ook erg gekeken naar de gebruikers van het pand. Het moet WELL voelen. Deze manier van werken maakt de Aeres Hogeschool één van onze prestigeprojecten; het is echt bijzonder. Er is veel aandacht voor techniek en duurzaamheid en we zijn trots dat we daaraan hebben mogen bijdragen.”