Zoeken
AFAS-Experience-Center-buitenzijde-2.jpg

AFAS Experience Center

Nieuwbouw cultuur en kantoor

Na een bouwtijd van 24 maanden is het AFAS Experience Center in Leusden opgeleverd. Het project omvat een ensemble gekoppelde gebouwen (totaal: 62.000 m²) in een glooiend landschap met waterpartij, bestaand uit een kantoordeel met een gekromde gevel en een uitnodigende entree, een koepelvormig theater en een restaurant met een gewelfd dak en imposante daglichtpartijen, uitgedrukt in omlopen en lichtstraten, op een ruim perceel van 4,5 hectare aan de Olmenlaan. 

AFAS Experience Center 0061.jpg

Integraal bouwteam

Een integraal bouwteam met Dura Vermeer, Homij en AFAS was verantwoordelijk voor de realisatie, inclusief de planning op dagbasis, doorontwikkeling tijdens de uitvoering én kwaliteitscontrole richting de oplevering. Waar Dura Vermeer verantwoordelijk was voor de bouwkundige werkzaamheden, realiseerde Homij een grote diversiteit aan werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, inclusief bijbehorende regeltechnieken door Homij Networks. Deze bestonden uit: netwerkbekabeling, actief netwerk en beveiliging. Er is glasvezel tot aan het bureau aangelegd dat is aangesloten op een zeer redundant en hoge capaciteit actief netwerk. Maar ook park-key systeem, blusgasinstallatie in de MER en beveiliging. Het gebruikersnetwerk en gebouwgebonden netwerk is gecombineerd.

Duurzaamheid speelde hierin een sleutelrol. De nieuwbouw functioneert zo goed als energieneutraal, dankzij de toepassing van bijvoorbeeld zonwerende beglazing, zeer energiezuinige en dimbare ledverlichting en een duurzame en energiezuinige klimaatinstallatie. Er wordt gebruik gemaakt van warmtewisselaars en warmtepompen en er zitten overal sensoren, waardoor er alleen energie wordt gevraagd die ook echt gebruikt wordt. AFAS werkt ook met een gescheiden ventilatie voor kantoor en theater. 

Plug-and-play WKO-installatie

Aan de basis van de klimaatinstallatie ligt een plug & play WKO-installatie van Dubotechniek. De zogenaamde MEGA ONE SKID heeft een totale opstelling van maar liefst 1.200 kW. In de installatie zijn twee warmtepompen geïntegreerd met een vermogen van 600 kW. Voor de piekvraag is bovendien een elektrische cv-ketel bijgeplaatst met een vermogen van 180 kW. De schakelvaten hebben een inhoud van 2.100 liter. De WKO- installatie is gekoppeld aan een doublet (warme en koude bron), met een capaciteit van 136 m³/h. Vanaf de installatie is een warmte en koude distributiesysteem aangelegd naar het inpandige Homij DLS gebouwinstallatiesysteem; een integraal installatieconcept op basis van prefab installatiecomponenten.

Voor de plafonds in de kantoren heeft AFAS gekozen voor een 100% recyclebaar vilt open plafondsysteem, met bovenliggend afgiftesysteem van meanders. De overige ruimtes zijn voorzien van geactiveerde klimaatplafonds, aangevuld met lage temperatuur vloerverwarming en vloerkoeling.

Smart Buildingconcept met sensoren

Een Smart Buildingconcept met sensoren maakt een intelligente klimaat- en verlichtingssturing mogelijk. In bijna elke ruimte is een zgn. Multi-Sensor aan het plafond bevestigd. Hier meet de Multi-Sensor grootheden zoals ruimtetemperatuur, relatieve vochtigheid, lichtintensiteit, CO2- en geluidsniveau, op basis waarvan de ruimte wordt geklimatiseerd. Medewerkers die dit wensen, kunnen de basisinstellingen eenvoudig naar boven of beneden bijstellen en de verlichting controleren, middels een app op hun smartphone of tablet. Hierdoor wordt een optimaal werkklimaat voor iedere medewerker geborgd.

Ionisatieproces zorgt voor schone, hygiënische lucht

In de strijd tegen het coronavirus is hygënische binnelucht relevanter dan ooit. Ionisatie kan hierin van grote toegevoegde waarde zijn. Ionisatie is een natuurlijk proces waarbij luchtverontreinigingen zoals bacteriën, schimmels, pollen, virusdeeltjes, aerosolen, uitlaatgassen of fijnstoffen onder invloed van zon en wind gereduceerd worden. Wanneer de luchtbehandelingskasten deze buitenlucht aanzuigen, filteren en voorbehandelen, verdwijnt de ionisatiefase. Om dit te ondervangen, wordt de aangezogen, verse buitenlucht vraag-gestuurd met zuurstofionen verrijkt, waardoor de lucht in het gebouw zijn natuurlijk, zelfrenigende eigenschappen terugkrijgt en luchtverontreinigingen rondom medewerkers en bezoekers doeltreffend worden afgebroken.

24/7 schone en hygiënische lucht

Het ionisatieproces vindt direct na de luchtbehandelingskasten en in de luchtkanalen plaats. Speciale sensoren meten 24/7 de luchtkwaliteit in de verschillende ruimtes. Ook de kwaliteit van de aangezogen buitenlucht en afgeblazen binnenlucht wordt actief gemonitord. Op basis van de meetresultaten wordt per 2 seconden de ionisatiestrategie voor het betreffende bouwdeel aangepast, waarmee medewerkers en bezoekers te allen tijde verzekerd zijn van schone en hygiënische lucht.