Zoeken
Den Haag - Amare 0218.jpg

Amare (Onderwijs- en Cultuurcomplex - OCC)

Nieuwbouw onderwijs- en cultuurcomplex

Midden in het centrum van Den Haag realiseerde bouwcombinatie Cadanz (Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw) met Homij het Amare (Onderwijs- en Cultuurcomplex OCC). Amare staat aan het Spuiplein en is het nieuwe onderkomen van de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. De opdracht bestond uit het ontwerp, de bouw en het onderhoud van Amare en gebeurde in opdracht van de gemeente Den Haag.  Homij Networks was hierbij verantwoordelijk voor de netwerkbekabeling, beveiliging, toegangscontrole, camerasysteem en een BORG gecertificeerde inbraakinstallatie van o.a. de grote theater en concertzaal, maar ook het publieke gebouw.  Van 19 t/m 21 november 2021 is het Haags cultuurcomplex geopend.  

Locatie

Amare vormt het sluitstuk van de Haagse Loper in het Spuikwartier en zorgt voor verbinding in de stad Den Haag. Voor wie vanaf het Centraal Station de Turfmarktroute volgt, wordt op de plek waar het stadhuis en Amare bij elkaar komen het Turfplaza gecreëerd. Aan het Turfplaza bevindt zich één van de verschillende entrees van Amare. Het omliggende wandelgebied blijft tot het Spuiplein een heldere looproute die diverse pleinen met elkaar verbindt. Het dynamische karakter van de straat wordt hier versterkt met een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod en een informeel podium dat de entreehal van Amare vormt. Hiermee is het voor zowel de Haagse burger als voor bezoekers van de stad een aangenaam verblijfsgebied.

Publieke ruimten en Stadskantine

Amare zelf heeft een verhoogde plint die begaanbaar is. Behalve de entree aan de Turfplaza is er een brede ingang aan de kant van het Spuiplein. Op de onderste lagen zijn publieke ruimten. Het is dé plek voor ongedwongen ontmoetingen tussen de culturele instellingen die in het gebouw ‘wonen’ en hun bezoekers, maar ook voor ontmoetingen met het Haagsche publiek. De openheid van het gebouw is gereflecteerd door de ‘alzijdigheid’: Amare toont zich naar alle kanten. De Stadskantine vormt het hart van het gebouw en is open voor de bewoners, hun gasten, bezoekende gezelschappen en willekeurige voorbijgangers die er bijvoorbeeld een kop koffie willen drinken.

Zalen

In Amare bevinden zich een viertal zalen: de theaterzaal (1.500 personen), concertzaal (2.500 personen), ensemblezaal (600 personen) en repetitiezaal (200 personen). Alle zalen hebben hun eigen vorm en atmosfeer. De hoogwaardige afwerking moet voldoen aan hoge akoestische eisen.

Duurzaamheid

Het project heeft een hoge duurzaamheidsambitie met BREEAM-NL Excellent certificering. Hiervoor is een zogenaamd bespoke-traject doorlopen, omdat het niet standaard is om een gebouw met theaterfuncties BREEAM te certificeren. Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan het energie- en waterverbruik, materialisatie, welzijn van de gebruikers en de omgeving. Om verspilling van water tegen te gaan, heeft Homij een uitgebreid grijswatersysteem geïnstalleerd. Een groot deel van het opgevangen hemelwater wordt benut om de toiletten te spoelen. Het hemelwater dat resteert, wordt efficiënt afgevoerd naar infiltratiekratten buiten het gebouw. Vanuit deze kratten zakt het water vertraagd weg in de bodem, waardoor het gemeenteriool wordt ontlast.

Duurzame opwekkingsinstallaties

Zonnepanelen voorzien in een duurzame energieopwekking en overal in het gebouw is energiezuinige ledverlichting, inclusief aanwezigheidsdetectie en daglichtregelingen met een laag vermogen per vierkante meter aangebracht door Homij . Voor de verwarming en koeling van de nieuwbouw heeft Homij samen met Dubotechniek een WKO-systeem met twee warme en twee koude bronnen gerealiseerd, in combinatie met drie warmtepompen. Extra warmtevraag op piekmomenten en de warmtapwaterbereiding worden opgevangen door de Haagse Stadsverwarming. De afgiftesystemen zijn afhankelijk van de ruimtefuncties. In basis is gekozen voor klimatisering vanuit de luchtbehandelingskasten, aangevuld met inductie/fancoilunits. Bovendien zijn op veel plekken energiebesparende CO2-regelingen toegepast. In diverse ruimte is aanvullend gekozen voor vloerverwarming c.q. vloerkoeling. Ook in de dansstudio’s en op het toneel, waar een uitgekiend binnenklimaat én comfort voor de dansers uitstekend samengaan. Om optimaal inzicht te krijgen in de energiestromen, is per bouwdeel en/of zone subbemetering voorzien.

Een optimale akoestiek, zonder contactgeluid

Een grote uitdaging in dit project betrof de akoestiek. We hebben te maken met een gebouw met vier grote zalen en diverse studio’s en leslokalen. Al deze ruimtes moeten onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden, zonder dat geluid van de ene naar de andere ruimte doordringt. Niet alleen op bouwkundig vlak, maar ook installatietechnisch zijn hier diverse voorzieningen voor aangebracht. Homij heeft nadrukkelijk aandacht besteed aan de ophanging en ondersteuning van de luchtkanalen en watervoerende leidingen. Ook zijn op diverse plekken flexibele koppelingen toegepast, waardoor contactgeluid wordt voorkomen. 

Luchtbehandeling (concert)zaal

Een tweede uitdaging betrof de luchtbehandeling in de grootste (concert)zaal. In deze ruimte was slechts beperkt ruimte voor inblaasvoorzieningen, terwijl toch een optimale luchtkwaliteit – zonder tochtklachten – geborgd moest worden. Om een goede doorspoeling van de ruimte te garanderen, heeft Homij specifieke roosters ontworpen met nozzles en wervelroosters, die in de balkonranden zijn weggewerkt. Deze maatwerk roosters worden slim gecombineerd met standaardroosters nabij bijvoorbeeld de stoelen. Alle gebouwgebonden installaties zijn in nauwe afstemming met de gebruikers én de bouwcombinatie ontworpen en geïnstalleerd.