Zoeken
Amsterdam - Entreegebouw AMC 0140 bewerkt.jpg

AMC Amsterdam

Herontwikkeling entreegebied

De bouwcombinatie MedicomZes, Homij en Van Kessel Sport & Cultuurtechniek, hebben de opdracht voor de bouw van een nieuwe hoofdentree en herinrichting van het aangrenzende voorterrein van het AMC gegund gekregen.  

Over het project

Het project betreft de realisatie van een nieuw glazen paviljoen als entreegebouw waarmee de hoofd- en polikliniekingang van het AMC worden samengevoegd. Het ontwerp van het entreepaviljoen kenmerkt zich door een opvallend dak en een glooiende gevel. Het voorgebied wordt opnieuw ingericht als groene oase (AMC Health Park). Dit park heeft een grote aantrekkingskracht met hoge verblijfskwaliteit voor patiënten, bezoekers, studenten, medewerkers van het AMC en bezoekers uit aangrenzende gebieden.

Omvangrijk plan met twaalf fases

Het project beslaat in totaal 2000 m2. Het entreegebouw kent twee bouwlagen en de bovengrondse parkeerruimte bestaat uit ca. 300 parkeerplekken voor auto's, 31 motor/scooterplekken en 48 fietsparkeerplekken.

Het project is een omvangrijk plan met twaalf fases waarin we het bouwproces zo inrichten dat kritieke functies zoals de ambulance-dienst, de  SEH en tijdelijk gebouwingangen altijd bereikbaar en beschikbaar moeten zijn. Wat inhoud dat wij constant tijdelijke voorzieningen moeten aanbrengen.

Duurzaam ontworpen

Sloopafval van de bestaande entree zal worden verwerkt in de terreinverharding. Ook alle ontgraven grond wordt hergebruikt binnen het project. De natuurrijke omgeving wordt gecreëerd door het gebruik van veel vegetatie en water, waarbij door de realisatie van wadi's de buffering en infiltratie in de bodem van hemelwater het terrein klimaatadaptief wordt gemaakt.