Zoeken
Sneek - OK-complex 2003.jpg

Antonius Ziekenhuis Sneek

Upgrade operatiekamers

Het Antonius Ziekenhuis Sneek is een openbaar ziekenhuis, waar je 24 uur per dag terecht kan voor alle basiszorg, maar ook voor complexe operaties en acute zorg. De OK afdeling van het ziekenhuis moest gerenoveerd en ge-upgrade worden in het licht van het toetsingskader IGZ. Belangrijke aspecten hierbij waren het aanpassen van de luchthuishouding (richtlijn RL7), elektrotechnische installatie (NEN 1010 - lid 7 incl. ruimteclassificatie), aanpassen van de medische gasseninstallatie en het aanpassen van het gebouwbeheersysteem (GBS). 

Renovatie / up-grade

De renovatie / up-grade van het Antonius Ziekenhuis in Sneek, met een totale omvang van 1.800 m2 BVO, is uitgevoerd door Homij in opdracht van Antionius Zorggroep. Hierbij was Homij (als hoofdaannemer) verantwoordelijk voor de bouwkundige en installatietechnische realisatie. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder contractvorm UAV 2012 en bestonden uit het detailleren en uitwerken van de vraagspecificatie tot en met de werktekeningen en berekeningen. Alsmede het leveren, coördineren, plaatsen, monteren, aansluiten, inregelen, testen en geheel storingsvrij, bedrijfsvaardig opleveren van de bouwkundige voorzieningen en de technische installaties. 

Gefaseerde verbouw

Het gehele OK-complex beschikt over 6 operatiekamers. Uitgangspunt van de opdracht is fasegewijze verbouw van deze operatiekamers waarbij steeds 5 operatiekamers (en bijbehorende ruimtes) in gebruik blijven en 24 uur per dag / 7 dagen per week moet kunnen functioneren. Bij de werkzaamheden wordt bijzonder veel aandacht gegeven aan het voorkomen van overlast door trillingen, stof, geluid aangezien de elkaars naast elkaar gelegen zijn. Hiervoor is apparatuur voorzien van stofafzuiging, omkleden voordat schone ruimtes worden betreden, stofzuigen met hepa-filters. Geluidgevende werkzaamheden worden alleen uitgevoerd op gezette tijden. Als borging – en voor ongeplande spoedoperaties - beschikken naastgelegen OK’s ten opzichte van de OK, waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, over een zgn. “stopknop”. Als van deze "stopknop" gebruik gemaakt word legt Homij haar werkzaamheden a la minute stil.

in-/uitbedrijfstellling

Per fase (OK) vindt in-/uitbedrijfstelling plaats en wordt de drukhiërarchie hersteld. Bouwkundig betreft het onder andere hak- / breekwerk, aanbrengen van sparingen, plaatsing mantelbuizen, aanpassing in wanden en systeemplafonds. Werktuigbouwkundig vinden met name luchttechnische aanpassingen plaats om het beschermde gebied in de OK’s te vergroten, zijnde: gefaseerd vervangen van de bestaande hoog-laag-afzuig in de OK’s, als ook het opsplitsen van de gezamenlijke re-circulatiekast in drie specifieke systemen per OK. Elektrotechnisch vindt een gehele update (licht / kracht, voedingskabels, bliksemafleiding, aanpassing verdeelinrichting, potentiaal-vereffening, etc.) plaats om ervoor te zorgen dat het OK-complex voldoet aan de gestelde normen. Elke fase eindigt met inregeling, test en validatie waarna de OK weer in gebruik wordt genomen.