Zoeken
20190627 Oplevering verduurzaming Resident Den Haag.jpg

De Resident

Renovatie klimaatsysteem

De Resident is een beeldbepalend gebouw in het centrum van Den Haag. In 2015 zijn twee panden samengevoegd die de dagelijkse werkplek vormen voor 2.200 ambtenaren van de ministeries van VWS en SZW. Koudeklachten in het pand vroegen om een intelligente en tevens snelle oplossing. 

Homij heeft als hoofdaannemer de renovatie van het klimaatsysteem in het gebouw gerealiseerd. Er is bouwkundig en installatietechnisch hard aan gewerkt. Ook heeft Homij naast de eindschoonmaak, de beschermende maatregelen en de deelopleveringen geregeld. Op het werk zat een enorme tijdsdruk: afhankelijk van de grootte van de verdiepingen werd er - in zeven of tien dagen - op twee verdiepingen het eenpijpssysteem voor de verwarming vervangen door een tweepijpssysteem, zodat de aanvoertemperatuur naar elke verwarmingsunit gelijk werd zonder dat de installatie altijd op vollast moet draaien. Ook is er een nauwkeuriger regelinstallatie geplaatst en betere meetapparatuur, zodat de instellingen te verbeteren zijn.

Business as usual

De medewerkers van de verdiepingen werkten tijdelijk op een andere plek in het pand, maar verder was het business as usual in De Resident en dus was het zaak zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Er werd op alles gelet, van de route door het gebouw tot het gebruik van de liften. De bevoorrading vond zoveel mogelijk plaats buiten kantoortijden. De veiligheid werd gegarandeerd door werkgebieden af te zetten. Omdat de Resident midden in de stad zit verzorgde één leverancier alle transportbewegingen op just in time basis geheel afgestemd op de planning. Samen met de partners is veel energie gestoken in het vooraf invullen van de projectwerkzaamheden. Elke dag, elk uur was volledig gepland: iedereen wist precies wat er op welk moment werd verwacht. Dat deze aanpak werkt, blijkt bij navraag bij de opdrachtgever. ‘Tot dusver zijn alle deadlines gehaald’, meldt Johan Hoepman, projectmanager namens het Rijksvastgoedbedrijf. ‘Doorgaans wordt er bij projecten van deze omvang wel ergens (met goede reden) een deadline gemist, maar dat is hier niet gebeurd.’ Er wordt tijdens het project gewerkt met Trimble, een applicatie die het mogelijk maakt op elk moment toegang te hebben tot beeldopnamen (nulmetingen), bouwverslagen, tekeningen, enzovoort. Hoepman: Dit systeem maakte de informatie die we nodig hadden eenvoudig toegankelijk, zoals het leggen van een link tussen locaties en eventuele restpunten.’

Comfort niet meetbaar

Het aantal klachten over de kou is inmiddels flink afgenomen. Temperatuur is weliswaar meetbaar, maar comfort is dat niet. Wij kunnen een bepaalde gevoelstemperatuur realiseren binnen bepaalde marges. Dat wil echter nog niet zeggen dat elke gebruiker het klimaat als prettig ervaart. Uit de afname van klachten blijkt wel dat het comfort is toegenomen.