icon-arrow-right
HomeProjecten Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool

Almere

Op dinsdag 7 juli 2020 klonk het startsein voor de nieuwbouw van Aeres Hogeschool op de Flevo Campus in Almere. Op deze campus komen studenten, onderzoekers en bedrijven samen, onder andere om te onderzoeken en testen hoe de voedselvoorziening in groeiende steden kan veranderen. Niet voor niets staan ook in het ontwerp van de nieuwe Aeres Hogeschool groen, gezondheid en duurzaamheid centraal. Daar komt een hele trits duurzame, innovatieve technieken bij kijken. De bouw is in handen van Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V., de groenvoorzieningen zijn de verantwoordelijkheid van Van Ginkel Veenendaal B.V.. HOMIJ realiseert de technische installaties. 

Voorbeeldfunctie

Het groene karakter van zowel de nieuwbouw van Aeres Hogeschool als de Flevo Campus is om veel redenen logisch, want het is op hetzelfde terrein waar ook de wereldtuinbouw­tentoonstelling Floriade Expo 2022 plaatsvindt. Het gebouw moet onder andere daardoor ook een voorbeeldfunctie vervullen.

 

De gevel van Aeres Hogeschool krijgt verschillende eigenschappen, afhankelijk van de oriëntatie op de zon. De kant op het zuiden zal aan de bovenzijde van het gebouw ver uitsteken, om schaduw te geven aan de verdiepingen daaronder. En waar de zijde op het westen zonnepanelen krijgt voor energieopwekking, wordt de oostgevel volledig groen met planten voor isolatie. Die planten moeten ook bijen, andere insecten en vogels aantrekken. Op het dak komen daarnaast bomen te groeien.

Maximale duurzaamheid

Duurzaamheid is, zoals gezegd, een belangrijk thema. Ook binnen de technologie in het pand. Sven Jakobsen, projectleider bij HOMIJ: ‘Je ziet dat duurzame karakter onder meer terug in de klimatisering, want elke kamer krijgt zijn eigen klimaatregeling. Om overdimensionering te voorkomen, sturen we straks via de meet- en regeltechniek de vav-kleppen in het gebouw aan. Deze lopen verder open als het nodig is, zodat er een niet te grote luchtbehandelingskast nodig is.’

 

De energie in het pand wordt straks duurzaam opgewekt met zonnepanelen en een wko-installatie. En uiteraard – gezien het groene karakter – is voor de verlichting gekozen voor enkel led’s. Verder komt op het dak een bassin om regenwater op te vangen. Dat wordt gebruikt om de bomen en planten bovenop, en de planten aan de zijkant van het gebouw, van water te voorzien. Daarnaast wordt het regenwater afgevoerd via infiltratiekratten in de bodem.

 

In een overkapping die over het dak wordt geplaatst, komt een zonnepaneelinstallatie. ‘Het zal lijken of die overkapping van glas is, maar er komen 400 zonnepanelen in’, zegt Jakobsen. Aan de westelijk gelegen zijgevel worden bovendien nog eens ruim 300 panelen geplaatst.

Circulariteit

Vanwege de focus op circulariteit in de aanbesteding, is er nadrukkelijk aandacht geweest voor kwaliteit, behoud van waarde van het gebouw en hoogwaardig hergebruik van materialen. ‘Circulair bouwen is nog geen standaardpraktijk’, vertelt Jakobsen, ‘dus dat vroeg om een iets ander denkpatroon. Er is in het ontwerp van dit gebouw extra goed rekening mee gehouden dat materialen herbruikbaar of recyclebaar zijn.’

 

‘Dat geldt bijvoorbeeld voor de kabelgoten, en leidingen en het meet- en regelsysteem zelf. De meet- en regeltechniek richten we daarnaast zo in dat als een ruimte anders wordt ingericht, de techniek met een eventuele kleine ingreep weer te gebruiken is.’ Vanaf schooljaar 2021/2022 openen de deuren van deze groene leer- en werkomgeving zich voor studenten en medewerkers.

Feiten & cijfers

+